Hoewel de inflatie in de hele wereld oploopt, is de situatie in Turkije nog een stuk erger. De centrale bank weigert de rente echter te verhogen waardoor de economie flink in de problemen zit.

Onder druk door de stijgende prijzen werd de Bank of England donderdag de eerste grote centrale bank die de rente verhoogde sinds het begin van de pandemie. De Amerikaanse Federal Reserve zal in de komende maanden volgen, met naar verwachting 3 renteverhogingen volgend jaar.

Er valt te discussiëren  over de timing of de omvang van de renteverhogingen maar het is onmiskenbaar dat een verhoging noodzakelijk is. Vrijwel elke econoom is het erover eens dat wanneer de prijzen snel stijgen, hogere leenkosten de vraag en de inflatie kunnen helpen verminderen.

In Turkije lijkt deze regel echter niet te gelden. President Erdogan heeft er immers herhaaldelijk op aangedrongen dat de centrale bank van het land de rente moet verlagen, ondanks de snel stijgende inflatie. De centrale bank volgt de president wat mogelijk desastreuze gevolgen kan hebben.

De consumentenprijzen zijn in Turkije in het jaar tot november met 21,3% gestegen. Economen denken dat de inflatie nog hoger kan oplopen, tot 30% in de komende 6 tot 9 maanden.

Lira

Intussen is de Turkse lira aan het kelderen. De munt heeft tot dusver dit jaar meer dan de helft van haar waarde  verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De daling is moeilijk te stoppen omdat de centrale bank niet over aanzienlijke deviezenreserves beschikt.

Hiernaast maakt de centrale bank het zichzelf nog moeilijker. Donderdag verlaagde de instelling de rente voor de vierde achtereenvolgende maand. Het rentetarief daalde van 15% naar 14%.

In een poging om enige verlichting te brengen voor de lijdende arbeiders, kondigde Erdogan donderdag een verhoging van het minimumloon van bijna 50% aan. De maatregelen kan Erdogan een politiek duwtje in de rug geven. Hogere lonen dragen zoals bekend echter bij tot inflatie. Hierdoor zouden deze de reeds penibele situatie nog kunnen verergeren.

Bron: CNN
Foto: iStock