_69790142_69790141 Grote consternatie donderdag over een rapport van het IMF. Dat bevatte een passage over hoe met schulden beladen overheden uit de problemen kunnen komen. Is uw spaargeld nu veilig, of niet? Het IMF maakte vorige week heel wat los in haar “World Economic and Financial Surveys / Fiscal Monitor rapport. De commotie ontstond over een passage waarin gepleit werd voor een ‘eenmalige’ superheffing op spaargeld, úw spaargeld. Op internet barstte overal direct een discussie los hoe serieus deze ‘theoretische rekenexercitie’ genomen moest worden. Proefballonnetje De IMF economen verantwoordelijk voor het rapport haastten ons te verzekeren dat het echt slechts een ‘louter theoretische rekenexercitie’ betrof. Oftewel: spaarders kunnen gerust gaan slapen. Eind goed, al goed? Natuurlijk gunnen wij van Slim Beleggen u ook een welverdiende nachtrust. Maar om de gewraakte IMF passage als ‘louter theoretisch’ af te doen is echt te gemakkelijk. Wat we hier zien, is het welbewust opsteken van een proefballonnetje. Er wordt bewust een zeer omstreden passage opgenomen in een IMF rapport, natuurlijk pikken media dit op, althans het alerte deel van de media, en vervolgens leunt men achterover om te zien hoe groot de consternatie is. Daar komt nog iets bij. Door dit plan te opperen, kan het idee langzaam postvatten in ons hoofd. We kunnen alvast proberen te wennen aan het feit dat er op enig moment de Cyprus template van stal wordt gehaald. De initiele (terechte!) woede die ontstaat, kan alvast enigszins gekanaliseerd worden. Stoute economen De IMF economen hebben duidelijk geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden. De ingenomen stelling dat “mensen een eenmalige spaargeldheffing heus niet zo heel erg vinden en soms zelfs terecht” is natuurlijk op zijn zachtst gezegd uiterst discutabel. De stelling dat “een en ander niet verstorend zal werken op het consumentengedrag” is van een niveau waar de gemiddelde lagere scholier zich nog voor zou schamen. Reken maar dat er direct een kopersstaking optreedt, consumenten er alles aan zullen doen om hun spaargeld weer aan te vullen en dat het de nekslag zal vormen voor de huidige zittende politici. Maar u weet hoe het werkt. Er vindt een onderzoek plaats, dat levert een gewenste uitkomst op, en als achteraf blijkt dat die uitkomst in de praktijk toch sterk afwijkt, halen we de schouders op en zeggen: foutje, bedankt. En daar hebben we een fait accompli. Nee, het IMF aast niet (rechtstreeks) op uw spaargeld, maar ziet in een eenmalige superheffing op spaargeld een uitstekende oplossing om in geldnood verkerende overheden uit het schuldenmoeras te trekken. Ja, het is uiterst zorgelijk dat dit soort ‘oplossingen’ inmiddels openlijk in IMF publicaties opduiken en geeft aan dat een superheffing op spaargelden serieus wordt overwogen. Toch maar liever wat vermogen veilig stellen in GOUD. Download hier onze gratis TIPS