Arm-of-rijk

De centrale bank van Amerika heeft het afgelopen jaar massaal de geldkraan laten stromen om de Amerikaanse economie er weer bovenop te helpen. Deze huidige situatie in Amerika is inderdaad een stuk beter dan een jaar geleden. Maar wat mensen weinig beseffen is dat het stimuleringsbeleid van de Fed voor een nieuw probleem heeft gezorgd. Het verschil tussen de armen en de rijken is namelijk vergroot. De vele miljarden dollars die de economie invlogen kwamen natuurlijk voornamelijk terecht bij de rijken. Van hen werd verwacht dat er goed met dit geld werd omgegaan. Dit was echter niet het geval. Het geld vloeide voornamelijk naar de beurzen toe. En het resultaat was de enorme stijging die de beurzen het afgelopen jaar hebben laten optekenen. Maar de andere kant van het verhaal is dat de armen zich op dit moment nog meer onderdrukt voelen dan eerder het geval was. De eigen economie begint namelijk weer goed te draaien, maar zelf merken ze er weinig van. Dit is ook goed terug te zien in de huizenverkopen.

Verschil tussen arm en rijk is goed te zien bij de huizenverkopen

arm-rijk-huizen

Op de grafiek hierboven is goed te zien dat de huizenverkopen vanaf de prijsklasse 200.000 dollar het afgelopen jaar flink is gestegen. Aan de andere kant kunnen we dus zien dat de huizenverkopen onder de prijsklasse van 200.000 dollar flink zijn gedaald. De laagverdieners kunnen op het huidige moment nog moeilijk een huis betalen. Zij nemen daardoor eerder een huurhuis. Het is dus duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter heeft gemaakt. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL