Afgelopen vrijdag was het de beurt aan Amerika om haar groeicijfers naar buiten te brengen. Ten opzichte van een jaar geleden wist het Amerikaanse bruto binnenlands product met 2,6% te stijgen. Dat is op zich een prachtig cijfer, maar de verwachtingen van de meeste economen waren wat hoopgevender. Zij hadden immers gemiddeld gezien gerekend op een groeistijging van 2,7%.

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bloomberg, zijn de groeicijfers, met betrekking tot het bruto binnenlands product, van de afgelopen kwartalen in beeld gebracht. Op deze grafiek is te zien dat we de afgelopen kwartalen al gewend zijn geraakt aan wat mildere groeicijfers. Dat op dit moment de Amerikaanse economie nog redelijk goed blijft presteren, is met name te danken aan de Amerikaanse consumenten.

Amerikaanse consumenten hebben positieve invloed op de groeicijfers

De Amerikaanse economie is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de binnenlandse consumptie en deze cijfers zien er nog steeds uitstekend uit. De consumentenuitgaven stegen immers ten opzichte van een jaar geleden met 2,8% en dat was volledig volgens de verwachtingen van de economen.

De Amerikaanse economie wist over het algemeen in ieder geval een stuk beter te presteren dan het eerste kwartaal van 2017. Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar hadden we namelijk te maken met een groei van 1,2% (naar beneden bijgesteld vanaf 1,4%). Ook de verwachtingen voor het derde kwartaal van 2017 zien er hoopgevend uit.