vluchtelingen

De kranten hebben de afgelopen weken vol gestaan met nieuws over de duizenden vluchtelingen die een plek in Europa willen bemachtigen. Heel veel Europese burgers maken zich zorgen over deze vluchtelingen. Mochten deze mensen immers een asiel in Europa krijgen, wat gebeurt er dan met de werkloosheid? Er zitten namelijk genoeg hooggeschoolden mensen bij die het de Europese werknemers flink moeilijk kunnen gaan maken. Een onderzoek van Credit Suisse wijst echter uit dat de Europese burgers niet bang hoeven te zijn voor een economische terugval. De Europese economie zou dankzij de toestroom van vluchtelingen juist een enorme ‘boost’ kunnen krijgen. Credit Suisse bewees dit door middel van twee grafieken.

groei-migranten

Op de eerste grafiek kunnen we de verwachte groei bij het Bruto Binnenlands Product (BBP) zien. De blauwe lijn laat de verwachte groei zien zonder de vluchtelingen en de zwarte stippellijn de groei dankzij de vluchtelingen. In een brief aan de klanten laten de waarnemers van Credit Suisse weten dat de vluchtelingen zowel op de korte als op de lange termijn een ‘boost’ geven aan de Europese economie.

Europese burgers moeten blij zijn met de vluchtelingen

Volgens Credit Suisse hebben de vluchtelingen onder andere onderdak, voedsel  en kleding nodig. En juist dit kan zorgen voor een flinke groei bij het BBP. Credit Suisse merkt op dat vooral de ‘rijkere’ vluchtelingen de overstap naar Europa hebben kunnen maken. Dit zijn veelal hoogopgeleide mensen die graag ook in Europa willen werken.

groei-migranten2

Als laatste publiceerde Credit Suisse nog de bovenstaande grafiek. Op deze grafiek is zichtbaar dat de vluchtelingen een vergrijzing kunnen tegengaan. De bezettingsgraad zal namelijk dankzij de vluchtelingen hoger zijn. Credit Suisse verwacht dat de Europese economie de komende jaren verder zal groeien en dat met name de jonge migranten gaan zorgen voor een extra ‘boost’.

>> Maak geen onnodige fouten op de beurs <<