sleeping-trader_798865i De volatiliteit op de financiele markten is sterk afgenomen sinds de shutdown in de VS. Een merkwaardig fenomeen wat vooral vragen oproept. Zijn beleggers in slaap gesust? Het deels stilvallen van de Amerikaanse overheid als gevolg van de shutdown heeft onverwachte gevolgen gehad. We herinneren ons deze gebeurtenis als de laatste die de gemoederen (min of meer) hoog deed oplaaien. Daarna is het eigenlijk opvallend rustig geworden. ConvergEx Group chief market strategist Nick Colas kwam tot een merkwaardige conclusie. De volatiliteit op de financiële markten is over een breed front gedaald sinds die bewuste shutdown in oktober. Colas kwam tot die conclusie na een onderzoek van de implied volatility in verschillende asset classes. Het bleek namelijk dat de CBOE VIX Index is teruggevallen naar bijzondere lage niveaus. Niet alleen de zogenaamde ‘fear index’ ging een toontje lager zingen, hetzelfde deden de VIX indexen voor goud, zilver, industriële aandelen, high yield bonds, Emerging Market aandelen enzovoort. De beweging is dus inderdaad heel breed te noemen.

Volatiliteit: beleggers voelen zich super veilig

Op basis van de evolutie van de CBOE VIX Index mag geconcludeerd worden dat beleggers zich blijkbaar super veilig voelen. Colas stelt vast deze evolutie, de forse terugval in de VIX indexen, in de huidige omstandigheden een ongewoon feit is. Meestal is er alleen een dergelijke terugval na een zware crisis. Nu hebben we ook een crisis gekend, maar niet zo’n heel grote. Welke conclusie mag hieruit getrokken worden? Beleggers verwachten geenszins een grote neerwaartse beweging: iedereen gaat er van uit dat de volgende richting opnieuw naar omhoog zal zijn. Het verleden leert ons echter dat het allemaal heel snel kan gaan. Op een kwade morgen komen we tot de constatering dat de VIX explodeert. De wereld zit nu eenmaal vol verrassingen, zo is het altijd geweest en zo zal het waarschijnlijk ook altijd wel blijven. De 10 meeste gemaakte fouten door beleggers. Die hoeft u NIET te maken als u onze GRATIS Slim Beleggen BEURSBIJBEL hier download