Op 29 september zal Porsche, als alles goed gaat, naar de beurs trekken. Het moederbedrijf Volkswagen mikt op een waardering van maximaal €75 miljard. Indien dit lukt zou deze de op één na grootste Duitse en de op 2 na grootste Europese IPO in de geschiedenis worden.

In het kader van de IPO zullen 911 miljoen, let op het detail, Porsche aandelen worden verdeeld in 455,5 miljoen preferente en een even groot aantal gewone aandelen. Tot bijna 114 miljoen preferente aandelen, waaraan geen stemrecht is verbonden, zullen in de loop van de beursgang bij beleggers worden geplaatst.

Iets lagere waardering dan aanvankelijk gedacht

De verwachte waardering van €75 miljard ligt wel iets lager dan de €85 miljard waarop eerst werd gerekend. Deze verlaging in de waardering is toe te wijzen aan de onrustige financiële markten. De zorgen over inflatie, rentevoeten en hoge energieprijzen houden de financiële markten reeds een tijdje in de ban.

Volkswagen heeft echter verzekerd dat er enkele belangrijke investeerders zijn die zich inschrijven op de IPO. De staatsinvesteringsfondsen van Qatar, Abu Dhabi en Noorwegen en de beleggingsmaatschappij T. Rower Price zullen voor maximaal €3,68 miljard inschrijven op de preferente aandelen, aan de bovenkant van de waardering.

De totale opbrengst van de IPO zal €18 miljard tot €19,5 miljard bedragen. Als de IPO succesvol is, zal Volkswagen in december een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Hier zal het voorstellen om begin 2023 zo’n 49% van de totale opbrengst als speciaal dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

Bron: CNN
Foto: iStock