Caution-Bail-in

Het is nog slechts een kwestie van tijd alvorens de formule voor de bail ins in een definitieve vorm zal gegoten worden. Onder leiding van Mark Carney van de Bank of England wordt er gewerkt aan een alternatieve manier om banken in moeilijkheden te redden. Dat zal in de toekomst dus niet langer via de overheid gebeuren. Alle stakeholders, inclusief de bezitters van aandelen en obligaties, zullen mee moeten opdraven voor de redding van banken in moeilijkheden. Maar daar zal het niet mee stoppen want ook de bezitters van spaargeld zullen aangesproken worden om hun steentje bij te dragen bij de redding van de banken. Welke vorm de bail ins zullen aannemen ligt nog niet helemaal vast. Kijken we naar Cyprus, dat volledig terecht als een ‘template’ of voorbeeld mag beschouwd worden, dan zijn verschillende formules mogelijk. Bij de Cypriotische banken verschilden die formules bovendien van bank tot bank.

Hoe gaan de bail ins er uit zien?

Bij de ene bank werd 45 procent van het spaargeld boven 100,000 euro aangeslagen, bij een andere was dat 60 procent. In dit geval hing alles af van de kloof die de bank in kwestie had geslagen. Het is zelfs allesbehalve zeker dat bedragen onder 100,000 euro in geval van een bail in vrijuit zullen gaan. De details voor de formule moeten namelijk nog ingevuld worden. Maar wat we wel al weten is dat het uiteindelijke plan in november in een grote conferentie in Australië zal voorgesteld worden. Dan weten we waar we aan toe zijn wanneer het uiteindelijk ergens mis zal lopen. Of en wanneer dat zal gebeuren moet nog worden afgewacht. Oostenrijk geeft ons een voorsmaakje over wat de bail ins zullen worden met de bail in van Hypo Alpe Adria bank (HAA) waar de Oostenrijkse regering inmiddels al toestemming voor heeft gegeven. In het geval van Hypo Alpe Adria bank wordt er geen rekening gehouden met de vrijstelling van 100,000 euro, wat door sommigen als zeer verontrustend ervaren wordt. Bescherm uw vermogen voor dit gevaar – Download de GOUDGIDS