Warren Buffett als boegbeeld van VS economie Het staat als een paal boven water dat de economie in de Verenigde Staten momenteel tot de beste in de wereld mag gerekend worden. De VS laten op economisch vlak Europa en Azië ver achter zich en alles wijst er op dat dit in de komende maanden en kwartalen zo zal blijven. De Amerikaanse centrale bank FED heeft blijkbaar het meest adequaat gereageerd op de uitdagingen die het gevolg waren van de komst van de Great Recession uit de periode 2008-2009. Zoals we weten heeft de FED er voor gekozen om het systeem te overspoelen met goedkoop geld. De veerkracht van de Amerikaanse economie is Didier Saint-Georges, hoofd van het investment comité van Carmignac Gestion, doorslaggevend voor de wereldwijde, vooral de Europese, groei. En de relatief sterke groei van de Amerikaanse economie was tot op heden een buitenkansje voor de rest van de wereld.

Kan groei VS economie nog versnellen?

Maar ondanks een opwaartse bijstelling van de officiële raming van de groei van het BBP in het derde kwartaal, verhult het ogenschijnlijk sterke herstel meerdere tekenen van kwetsbaarheid, die Saint-Georges doen twijfelen aan een mogelijke versnelling van de groei. De toekomstige groei van de consumptie in de Verenigde Staten zal vanaf nu immers beperkt worden door diverse ongunstige factoren: stagnatie van het reële inkomen, de verhouding tussen consumptieve leningen en beschikbaar inkomen is op het hoogste niveau ooit gekomen, de inzettende stijging van de voedselprijzen en de huren en een spaarrente die bijna niet verder kan dalen. Daarnaast zal het groeipotentieel van de investeringen getemperd worden omdat de benuttingsgraad van de productiecapaciteit na een – overigens voorzichtige – stijging al begint te dalen en de bedrijfsmarges stagneren. In dit stadium is het Carmignac Gestion er niet om te doen vroegtijdig een ”kentering” van de Amerikaanse economie op korte termijn aan te kondigen, maar om te benadrukken dat de risico’s van een teleurstelling volgens Didier Saint-Georges momenteel door een al te inschikkelijke consensus worden onderschat. Klik hier en lees wat wij verwachten van de Amerikaanse economie in 2015