werkloosheid2

Morgenmiddag zal het werkloosheidscijfer van Amerika worden gepubliceerd. Dit werkloosheidscijfer wordt onveranderd geschat op 6,7%. De Fed heeft gedurende een langere periode gehamerd op een laag werkloosheidscijfer. Inmiddels heeft Janet Yellen bekend gemaakt dat de Fed zich minder zal richten op dit werkloosheidscijfer. Wij vestigen onze aandacht weldegelijk op dit Amerikaanse werkloosheidscijfer, en de meeste beleggers doen dat ook. Het Amerikaanse werkloosheidscijfer beweegt al maandenlang rond de 6,7%. Het hoogste werkloosheidscijfer was aan het eind van 2009, toen hadden we een notering van 10%. Inmiddels lijken we dus weer op de goede weg terug te zijn. Wij hebben echter een grafiek gevonden die dit absoluut tegen spreekt.

De waarheid aan het licht gebracht

werkloosheid

Op de grafiek is te zien dat er bij het midden en hoge loon alleen maar meer banen zijn verloren. Alleen bij de banen die erg weinig opbrengen zien we een duidelijke groei. De recessie heeft er dus voor gezorgd dat de goed verdiende banen zijn verloren terwijl de slecht verdiende banen zijn toegenomen. Dit is niet een probleem dat direct voor problemen kan zorgen, maar de waarschuwing is duidelijk. Er komen nog steeds geen nieuwe banen bij in de midden en hoge klassen. En dit is toch een probleem dat in de komende tijd zal moeten veranderen. Wel is het goed om te zien dat er in zijn totaliteit meer banen zijn bijgekomen. De verschillende lonen geven in ieder geval enige stof tot nadenken. Morgenmiddag gaat de aandacht vooral uit naar het totale werkloosheidscijfer. Door middel van deze grafiek hebben wij u een kijkje achter de schermen gegeven. Bescherm uw vermogen in onzekere tijden – Download de GOUDGIDS