oliepomp-480x324 De Amerikaanse regering wreef zich in de handen toen de berichten over de ontdekking van grote voorraden aan schaalolie en –aardgas binnen liepen. Het leek wel alsof het hemels manna uit de hemel was neergedaald. Niemand had er ooit op gerekend dat zoiets als fracking de ontginning van grote voorraden aan energie zou mogelijk maken. Maar we weten allemaal dat sprookjes niet bestaan en dat is dus ook in de U.S. gebleken. Het blijkt allemaal niet zo’n vaart te lopen als de optimisten ons wilden doen geloven. De eerste problemen doken op in het Monterey Basin waar de ontginbare voorraden niet zo groot waren als aanvankelijk werd gedacht. Meer zelfs, ze bleken relatief bescheiden. Er is misschien wel schaalolie en –aardgas aanwezig in de aangegeven hoeveelheid maar aan de huidige kosten van de ontginning is de exploitatie simpelweg niet rendabel. Dat betekent dat al die optimistische prognoses inmiddels naar beneden aangepast werden. Jammer, maar het is helaas niet anders.

Zijn we voor de olie weer afhankelijk van het Midden-Oosten?

De schaalolie en –aardgas boom in de U.S. zal al ergens in het begin van het volgende decennium beginnen te slabakken. Daar waar specialisten hadden voorspeld dat de Amerikanen nog vele jaren plezier zouden hebben van hun goedkope schaalolie en –aardgas. Dat betekent echter dat Washington in de gaten moet houden dat de voorziening aan energie geen gevaar loopt. Het International Energy Agency heeft inmiddels al een waarschuwende vinger opgestoken. Binnen afzienbare tijd dreigen de Amerikanen meer dan ooit gevoelig te worden voor de import van olie. En dat is natuurlijk niet zo’n prettig vooruitzicht gezien de situatie in het gebied rond de Perzische Golf. Echt stabiel kan de situatie daar niet genoemd worden. Zijn we binnen enkele jaren weer afhankelijk van het Midden-Oosten voor onze olie? Eigenlijk is het nog te vroeg om daar nu al veel zinnigs over te zeggen maar vast staat dat in ieder geval voorzichtigheid geboden blijft. Het International Energy Agency verwacht dat de investeringen in olie zich opnieuw naar het golfgebied zullen verplaatsen, weg van de U.S. Ontdek de kansen in de markt – Download het rapport