Afbouw QE moeilijk De belangrijkste drijvende kracht van de aandelenmarkt is en blijft: de winst van de bedrijven. Globaal gezien zijn aandelen momenteel fair gewaardeerd op basis van de winsten, maar dit is mét ondersteuning van enkele centrale banken en een negatief sentiment. Dalende winsten is het laatste dat de globale aandelenbeurs kan gebruiken. Spijtig genoeg dalen de winsten op de grootste aandelenmarkt ter wereld. Veel beleggers en analisten zien nog geen vuiltje aan de lucht in Amerika omdat de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten op 5,1% ligt en verschillende sectoren zoals de vastgoedsector en de autosector het goed doen. Maar buiten deze sectoren is de groei bijzonder zwak zegt David Bianco van Deutsche Bank.

“Productiviteit en investeringen zijn bijzonder zwak en de winsten van de bedrijven uit de S&P 500 groeien niet meer. Een dergelijke winstevolutie zoals we die vandaag kennen, kwam nog nooit voor buiten een recessie.”

Onderstaande grafiek laat de te verwachten winstevolutie van de S&P 500 zien voor de komende 12 maanden. Aangezien het toekomstige verwachtingen zijn, worden afschrijvingen en uitzonderlijke elementen geëlimineerd. Momenteel zijn de toekomstige winstverwachtingen voor de komende 12 maanden negatief. Dit viel nog nooit voor terwijl de economie niet in een recessie verkeerde.

Winstevolutie Amerikaanse bedrijven

De kans op een nieuwe berenmarkt op de aandelenbeurs neemt drastisch toe, zegt Richard Bernstein. Veel economen – ook die van de Federal Reserve – herkennen een recessie pass wanneer het te laat is.

“De Federal Reserve heeft nagelaten om de kortetermijnrente te verhogen in de periode dat de winsten stegen. De kortetermijnrente optrekken terwijl de winsten dalen, vormt een groot risico voor de aandelenmarkt. Een strakker monetair beleid in combinatie met dalende winsten, is geen goed scenario.”

We kunnen dus nog de nodige volatiliteit verwachten op de aandelenbeurs. De stieren onder de beleggers zullen de stierenmarkt van 6 jaar niet zonder slag of stoot willen opgeven. Maar de beren liggen op de loer.

<< Laar u niet verrassen, zorg voor wat bescherming in uw portefeuille. Got GOLD? >>