Impression of the making of the Annual Meeting 2010 of the World Economic Forum in Davos The World Economic Forum komt deze week weer bijeen voor de jaarlijkse meeting, in Davos. Een invloedrijke club waar nogal eens besluiten worden genomen en afspraken worden gemaakt die impact hebben. The World Economic Forum verzamelt dit jaar in Davos tussen 22-25 januari: een rondje internationaal netwerken van het hoogste niveau. Tal van (politieke) kopstukken komen bijeen, we noemen een Tony Abbott (premier Australië), Shinzo Abe, Kofi Annan, Bam Ki-moon, Manuel Barroso, Lloyd Blankfein (topman Goldman Sachs), David Cameron, Mario Draghi en Bill Gates. En die gaan allemaal praten over: ‘The Reshaping the World, Consequences for Society, Politics and Business.’ U ziet, aan ambities in ieder geval geen gebrek. Het volledige programma vindt u hier. Vooruitlopend op de jaarlijkse meeting van het World Economic Forum werd een onderzoek gehouden onder deelnemers in Davos deze week. En daar rolde een aardig lijstje met mondiale risico’s met de hoogste urgentie uit. Wij zetten er 10 op een rijtje voor u, want hier wordt (deels) over uw toekomst beslist en sommige afspraken kunnen ingrijpende gevolgen hebben, ook voor het internationale bedrijfsleven en dus ook voor beleggers.

World Economic Forum: de 10 grootste mondiale risico’s

1) Grote politieke en sociale instabiliteit, getriggerd door militaire acties, agressieve buitenlandse politiek of handelspolitiek door grootmachten of regionale regimes. 2) Default risico ‘á la Lehman Brothers’ oftewel het risico dat één of meerdere grote banken alsnog omvallen, vijf jaar nadat de crisis uitbrak. 3) Voedsel crises, leidend tot volksopstanden. Hoewel de wereld meer voedsel dan ooit produceert, zijn er tal van landen, met Afrika voorop, waar er nog altijd voedselschaarste en honger is. 4) Het risico dat de gesprekken in Davos tot niets leiden. Uiteindelijk moet hier wel concreet beleid worden bepaald, en daar schort het internationaal nogal eens aan door lokale belangen. 5) Grote risico’s op extreme weersomstandigheden, leidend tot humanitaire en economische rampen. Oftewel: er gaat gepraat worden over de CO2 hoax en het klimaatbeleid. 6) Het risico, aanvullend op item 5, dat gesprekspartners er niet in zullen slagen adequate afspraken te maken over het milieu. 7) De toenemende inkomensongelijkheid staat hoog op de agenda. De verschillen in landen als de VS en Europa tussen een rijk toplaagje en ‘de rest’ worden steeds groter. 8) Een heel belangrijke: water crises. Delen van China en Afrika kampen met een acuut tekort aan schoon drinkwater en dat zal de komende jaren alleen maar verergeren. 9) Een structureel hoge werkloosheid. De crisis heeft er stevig ingehakt en het aantal banen is bij lange na niet terug op het niveau van voor de crisis: een tikkende sociale tijdbom. 10) Last but not least: de almaar uitdijende schuldenberg van diverse overheden. We noemen een VS met een schuld groter dan 100 procent van het BBP, een Japan met meer dan 250 procent, en een Eurozone die binnen no time ook door de 100 procent gaat. Als beleggers tot de conclusie komen dat de schulden te hoog zijn opgelopen om (ooit) nog te worden terugbetaald, breekt de pleuris uit. Genoeg stof om over te praten dus op het World Economic Forum deze week. Houdt u vooral de media in de gaten voor mogelijke nare verrassingen op bijvoorbeeld uw energierekening die de ‘elite’ tevoorschijn tovert. U ontvangt relevant financieel economisch nieuws het snelst als u ons volgt op TWITTER