goud Wie terugblikt, ziet dat er grote overeenkomsten zijn tussen goud nu en in 2008. Als de geschiedenis zich herhaalt, kunnen we u alleen maar adviseren om de riemen stevig vast te maken. Sommige waarnemers zijn van mening dat de situatie op de goudmarkt grote gelijkenissen vertoont met die uit 2008. Voor alle duidelijkheid: op dat moment maakte de goudprijs zich op voor een volgende fase in de haussemarkt. Die werd bekroond met een nieuw all time high in september 2011. Maar vanaf die high is de goudprijs met bijna eenderde goedkoper geworden. Ook 2013 belooft – zoals de zaken er nu voor staan – geen topjaar voor goud te worden, vanaf 1 januari is er eenvijfde van de prijs afgeknibbeld. Maar het jaar is natuurlijk nog niet achter de rug. We bevinden ons nu in een consolidatiefase waarin waarschijnlijk de basis wordt gelegd voor het volgende fase in de bull market. Hoopgevend is vooral de grote interesse voor fysiek goud. De verkoopdruk is daarentegen meestal afkomstig van de papieren markt. Zeker geen trendbreuk Zwartkijkers die verkondigen dat het ‘over en uit’ is met het goud zijn er natuurlijk ook. We horen sommigen zelfs verkondigen dat het goud ‘dood’ is. Dat horen we graag want de start van het volgende fase van de bull markt wordt meestal gelegd als het pessimisme groot of toch alleszins groter is. Herinner u 2008: ook toen werd goud door velen ‘dood’ verklaard. Wie bereid is om dat nu te geloven mag dat natuurlijk altijd. Maar kom ons achteraf dan niet vertellen dat het goud weer springlevend is. Kopen doet u van de pessimisten. Die zijn er volop op de GOUDMARKT. Wilt u weten hoe? Lees dan hier verder