Kater aandelencrash

  • Monetair beleid heeft geen invloed op de economie
  • Economische activiteit die men nu creëert kan renteverhoging niet aan
  • De invloed van de Federal Reserve is afhankelijk van het risico dat beleggers wensen te nemen

De Federal Reserve moest vorige week schoorvoetend toegeven dat ze nog niet klaar zijn om de kortetermijnrente te verhogen. Voor John Hussman een duidelijk signaal dat de invloed van de Fed verzwakt. De markten reageerden zelfs negatief op de beslissing. Een eerste aanduiding dat zelfs de Federal Reserve de markten niet meer kan redden. De Federal Reserve verdedigde zijn beslissing door te stellen dat 0% rente noodzakelijk blijft, ook al is bewezen dat dit hopeloos inefficiënt is, aldus Hussman. Hij haalt al jaren aan dat het soepele monetaire beleid weinig of geen positieve impact heeft op de reële economie. Hussman is dan ook hard voor het beleid van de Federal Reserve:

“De interventies van de Federal Reserve beëindigde de financiële crisis niet. Een globale financiële crisis zou ook nooit ontstaan zijn zonder de interventies van de Federal Reserve en de zwakke regulering van de financiële sector. Weinig of geen regels hebben bijgedragen tot het verminderen van speculatieve bubbels en toekomstige crisissen.”

Quantitative easing verruimde de overtollige reserves bij de banken. Banken werden ook in staat gesteld hun slechte activa te dumpen op publieke balansen. Maar de interventies van de Federal Reserve hebben nagenoeg geen economische impact gehad. De economische heropleving die we kennen is niet meer dan een terugkeer naar het historisch gemiddelde nadat de economie door een diep dal ging.

Aandelenmarkt vogel voor de kat?

Lage rentevoeten zorgen er enkel voor dan men meer risico gaat nemen. Gezinnen en bedrijven met een lage kredietwaardigheid krijgen toegang tot de kapitaalmarkt. Hierdoor komt het kapitaal in het systeem op verkeerde plaatsen terecht, gebruikt men ongeoorloofde hefbomen, verlaagt men de productiviteit van kapitaal op lange termijn en worden steeds meer bubbels geblazen. Aldus Hussman:

“De enige economische activiteit die werd gecreëerd met 0% rentevoeten zijn activiteiten die niet productief of leefbaar zijn wanneer de rentevoeten stijgen. De primaire kostprijs van deze activiteiten zijn de rentekosten zoals bij de “carry trades” bij hedge funds en banken.”

Een deel van de reden waarom de Federal Reserve niet kan toegeven dat het de kortetermijnrente niet kan verhogen is dat het niet kan toegeven dat hun rentebeleid leidt tot speculatieve risico’s. De sterkste reden om terug te keren naar een normaal monetair beleid is om deze risico’s te elimineren. Maar de juiste periode om dat te realiseren was jaren geleden. Beleggers moeten onder ogen durven zien dat de Federal Reserve een script volgt dat al verschillende keren doorheen de geschiedenis werd doorlopen. Wanneer beleggers op zoek gaan naar meer risico, is het positief voor de aandelenmarkt wanneer de Federal Reserve een los monetair beleid voert. Een markt met laag risico en lage rentevoeten is uiterst positief voor beleggers. Echter wanneer beleggers steeds meer risico gaan mijden, zoals nu het geval is, dan gaat het monetaire beleid de markt niet meer ondersteunen. De invloed van de Federal Reserve is dus afhankelijk van het risico dat beleggers wensen te nemen.

De mening van Slim Beleggen leest u hier