zonne-energie Zonne-energie is een voor veel beleggers beruchte sector met de nodige decepties. Dat wil echter niet zeggen dat er geen fraaie rendementen vallen te behalen voor diezelfde beleggers, júist nu. We horen vaak zeggen dat de opkomst van alternatieve energiebronnen wereldwijd werd afgeremd door de ontdekking van de grote Amerikaanse schalie olievoorraden. Dat is misschien gedeeltelijk waar, maar er spelen ook andere factoren een rol in het verhaal van energie uit water, zon en wind. De sector van de duurzame energie staat nog steeds feitelijk in de kinderschoenen en krijgt zodoende regelmatig met groeipijnen af te rekenen. Het is echter nog veel te vroeg om de producenten van water-, zonne- en windenergie zomaar af te schrijven. Ze houden nog steeds voldoende in petto. Dat werd recent nog eens bevestigd door een onverwachte beweging in de aandelenkoersen van een aantal bedrijven op Wall Street gespecialiseerd in alternatieve energie. Enkele factoren hebben een investering in deze sector opnieuw aantrekkelijker gemaakt.

Zonne-energie: technologie staat niet stil

De technologie staat namelijk niet stil en ook zonne-energie wordt op een steeds efficiëntere manier geproduceerd. Allereerst wordt de capaciteit steeds groter en dat heeft dan weer tot gevolg dat de kostprijs daalt. Die evolutie is bijlange na nog niet stilgevallen. In veel landen zijn er bovendien nog steeds belastingvoordelen voor wie kiest voor duurzame energie. Op de markten heeft de jongste maanden het concept ingang gevonden dat bijvoorbeeld de zon geen concurrentie is voor de klassieke energievormen, eerder kan van een aparte niche gesproken worden. Richard Hastings, macro strategist bij Global Hunter Securities, slaat de spijker op zijn kop wanneer hij stelt dat zonne-energie de beste oplossing is voor specifieke problemen in de energievoorziening. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration is de toepassing van duurzame energie in het land vorig jaar met 23 procent gestegen. Zonne-energie is een blijvertje: de sector blijft, of allicht beter: is opnieuw, aantrekkelijk voor beleggers. Wél is het zaak ook hier het kaf van het koren te scheiden, maar daar kan het TECHNOLOGIE Rapport u uitstekend van dienst zijn