Zonne-energie wordt een van de goedkoopste bronnen van energie in de toekomst. Volgens Bloomberg New Energy Finance zal zonne-energie in de komende 15 jaar een van de goedkoopste manieren worden om energie op te wekken in vele landen. Volgens voormalig CEO van NRG Energy komt hét energiebedrijf van de toekomst dan ook uit deze sector.

De belangrijkste reden waarom zonne-energie zo belangrijk wordt, is de fors gedaalde kostprijs. Deze zal in de toekomst nog eens zo’n 60% kunnen dalen tot 4 dollarcent per kilowattuur. Ter vergelijking, fossiele brandstoffen produceren energie aan 5 tot 10 dollarcent per kilowattuur.

Bepaalde plaatsen in de wereld, zoals Mexico, kunnen nu al zonne-energie opwekken aan 4 dollarcent per kilowattuur. Dat komt voornamelijk door de ligging en de schaalgrootte van de immense solar-farms. Tegen 2040 zal ook zonne-energie voor particulieren via zonnepanelen op de daken naar een dergelijk lage kostprijs evolueren.

Extra boost voor lagere kostprijs zonne-energie

De kostprijs voor zonne-energie daalt al sinds de jaren ’90. Dit kwam voornamelijk door de technologische verbeteringen en door subsidies van overheden. In de toekomst zal de kostprijs nog meer dalen door verdere technologische innovatie, maar OOK door een daling van de zogenaamde ‘zachte kosten’ als financiering, vergunningen en de verkoop van solar-projecten.

Voor beleggers en ondernemers lijkt de tijd meer dan rijp om nu te profiteren van deze nieuwe tendens.

Nog volgens het Bloomberg New Energy Finance zal tussen nu en 2040 meer dan 40% van de nieuwe energie afkomstig zijn uit zonne-energie. Dit betekent dat er de komende decennia meer dan $3.000 miljard extra zal geïnvesteerd worden in de sector.

1/3 van de investeringen gaat naar kleine projecten zoals zonnepanelen op daken en 2/3 naar grote projecten voor nutsbedrijven.

Lees ook: Miljardairs storten zich op zonne-energie

Zon- en windenergie

Samen met de daling van de kostprijs voor zonne-energie is er ook een forse daling in de kostprijs van windenergie. Beide bronnen van hernieuwbare energie kloppen momenteel op de grote deur om fossiele brandstoffen te verdringen.

Zelfs met een gedaalde kostprijs voor steenkool en aardgas, kan de opmars van hernieuwbare energie niet gestuit worden.

Bron: Fortune