Is het aantrekkelijker om in een onderneming te investeren of om er privé van te kopen? Dan is het natuurlijk in de eerste plaats zaak om de vooruitzichten te onderzoeken. Dit is alleen mogelijk voor een zelfstandige of in een eenmanszaak als het gaat om daadwerkelijk investeren vanuit de onderneming. Het valt niet te ontkennen dat de eigenaar en/of bestuurder van een besloten vennootschap het geld dat in de vennootschap overblijft privé kan investeren, ook al moet dit via een iets andere weg gebeuren. Het is ook van vitaal belang om andere elementen in overweging te nemen bij de evaluatie van deze zaken.

Welke situatie speelt er

De situatie van de onderneming bepaalt, naast andere factoren, welke aanpak de beste is. Of het beter is om privé of professioneel te beleggen, hangt af van unieke omstandigheden. Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf. Voor elk bedrijf is er een zogenaamd omslagpunt. Het is op dit punt dat privé- of professionele investeringen aantrekkelijker worden. Het is voor elke startup van cruciaal belang om uit te zoeken waar deze grens zich bevindt. Op deze manier kan worden bepaald wat financieel voordeliger is. Dit maakt uw voordeel als ondernemer alleen maar groter.

Verschillende factoren

Om te bepalen of bedrijfsinvesteringen superieur zijn dan wel particuliere investeringen de voorkeur verdienen, moet rekening worden gehouden met een aantal variabelen. De mate waarin vennootschapsbelasting wordt betaald, moet de eerste overweging zijn. Het is ook van vitaal belang te evalueren of u een fiscale partner hebt. Kijk goed naar de omvang van het belegd vermogen, maar ook naar hoe hoog het verwachte rendement is. Het is ook van belang of u schulden heeft en eventuele andere bezittingen die in box 3 kunnen worden ondergebracht. Zorg ervoor dat u ze allemaal afzonderlijk onderzoekt voordat u een beslissing neemt.

Zakelijk investeren

De ene mogelijkheid is dat je gaat beleggen in de onderneming op zakelijke basis. In dat geval is het belangrijk om een zakelijke beleggingsrekening op naam van de onderneming te zetten. Wie in de onderneming belegt, zal belast worden op basis van het werkelijk behaalde rendement. Dit wordt meegenomen in het resultaat van de bv. Daarover moet dan een bepaald bedrag aan vennootschapsbelasting worden betaald. Het is ook van cruciaal belang dat u dubbel controleert welk tarief van toepassing is op welk bedrag en wat dit u zal kosten. Aan de andere kant zijn er voordelen, zoals het verlagen van de impact van beleggingsverliezen.

Privé beleggen

Het is ook mogelijk om privé te beleggen. Als u een ondernemer bent met een BV, moet het vermogen eerst naar een privérekening worden overgemaakt. Een dividenduitkering is daarvoor een uitstekende keuze, omdat daarmee belastingvrij dividend kan worden uitgekeerd. Dit houdt in dat er aanzienlijke rentebelasting betaald moet worden. De rest van de belasting valt in box 3. Dit betekent dat het belegd vermogen wordt belast volgens een ingeschat rendement van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Een hoger vermogen betekent dat de belastingdienst ook met een hoger percentage aan rendement werkt. Dit kan dus ook hogere belasting betekenen.

Werken in een eenmanszaak

Een personenvennootschap is niet hetzelfde als een eenmanszaak voor wat betreft zakelijke of persoonlijke investeringen. De fiscus beschouwt de ondernemer dan ook als een privépersoon. Bedrijfsinvesteringen van een eenmanszaak zijn dus eigenlijk net zo privé als elke andere vorm van privé-investering, aangezien er op geen enkel niveau onderscheid wordt gemaakt. Dit houdt in dat het gemakkelijker is om ermee te werken, en dat alles ongeveer hetzelfde is, of u nu investeert voor zakelijk of persoonlijk gebruik. Bijgevolg is het ook van cruciaal belang op te merken dat de verschillen op dit gebied niet significant zijn, zodat u niet hoeft te onderzoeken wat beter is. Dit is heel eenvoudig om zelf uit te zoeken.