Het ontwikkelen en aanbieden van slimme, gezonde huurobjecten met passende zorgconcepten vormt de basis van een kwalitatief hoogwaardige vastgoedmarkt voor ouderen. Er is onder een koopkrachtige groep ouderen veel vraag naar kwalitatieve huurwoningen waar zorg aan huis op termijn mogelijk is.

Door de babyboomers groeit deze doelgroep de komende jaren aanzienlijk. Er zijn echter bijna geen huurwoningen die aan deze woonwens voldoen. De markt is aan zet, een kans voor u als belegger!

Tijdens de Annexum Academy ‘Zorgvastgoed, u een zorg?’ op donderdag 30 januari 2020 zoomen we in op de ontwikkelingen en kansen in deze nieuwe markt.

Onderwerpen | Het zorgvastgoed van de toekomst

Elke spreker schetst op eigen wijze hoe het woon- en zorgconcept van de toekomst eruit ziet en tonen een eigentijds voorbeeld van transformatie van oud zorgvastgoed naar nieuw, duurzaam wonen.

1. Hoe ontwikkelen we een kwalitatief hoogwaardige vastgoedmarkt voor ouderen?

Co Politiek, Managing Integrator bij Careinvest Group:

 • Hoe ziet het senioren- en zorgveld eruit? Met welke stakeholders hebben we te maken?
 • Welke verschuiving in behoeftes van ouderen zien we? Hoe ontwikkeld zich de zorgvraag en behoeften aan andere woon- en zorgvormen en concepten?
 • Trends in senioren- en zorgvastgoed, facts and figures.

2. Wat betekent de verduurzamingsopgave voor (zorg)vastgoed?

Rinus Vader, Leading Professional Energietransitie bij Royal HaskoningDHV:

 • Wat zijn de drivers achter de energietransitie van de gebouwde omgeving?
 • Welke wet- en regelgeving en flankerend overheidsbeleid is er te verwachten?
 • Hoe kunnen vastgoedeigenaren hierop toekomstvast inspelen?
 • Hoe verduurzamen we bestaand en nieuw (zorg)vastgoed?

3. Samen en Anders, een eigentijds voorbeeld van transformatie van oud zorgvastgoed naar nieuw wonen

Bob Janse, Projectleider Sociale Innovatie bij Laurens Wonen:

 • Wat houdt het vernieuwende concept in?
 • Hoe bereik je de magic mix?
 • Wat is de maatschappelijke impact?
 • Welke financiële effecten zijn er?
 • Wat zijn take-aways voor vliegende start voor anderen?

Annexum Academy, waardevolle kennis voor beleggers

Als toonaangevende aanbieder van (vastgoed)fondsen delen wij graag onze opgebouwde expertise en ervaringen met ons professionele netwerk met startende en de meer gevorderde beleggers. Sinds 2013 organiseren wij daarom zo’n 2 keer per jaar de Annexum Academy.

De Annexum Academy is een toegankelijke seminar voor beleggers zoals u die de kennis willen vergroten over de verschillende mogelijkheden om te beleggen. Dagvoorzitter is traditiegetrouw Huib Boissevain, CEO en oprichter van Annexum.

Bekijk het programma en meld u aan op www.annexum.nl/academy

Foto: iStock

Reacties