zwitserland In Zwitserland zijn negatieve rentes alomtegenwoordig en moeten ondernemingen banken betalen om geld te mogen aanhouden. Steeds meer bedrijven zien dat niet zitten en steken cash geld in kluizen. Verzekeringen om deze kluizen te beveiligen, swingen de pan uit schrijft Bloomberg. De Zwitserse centrale bank heeft al sinds 2015 een negatieve rente en heeft met -0,75% het laagste rentetarief van alle centrale bank. Grote banken zoals UBS Group en Credit Suisse Group rekenen (een deel van) die kost door aan grote klanten zoals fondsbeheerders en grote bedrijven. En deze kosten zijn voor veel van deze laatste steeds meer een doorn in het oog. snb Dit geeft duidelijk aan dat steeds meer bedrijven cash geld in kluizen opbergen. En ze zijn trouwens niet de enige die cash aanhouden. Banken zelf sparen hun cash op en brengen ze onder bij een andere financiële instelling. Door de negatieve rente is er volgens de Zwitserse Bankassociatie tussen banken een markt voor liquiditeit ontstaan. Het gebruik van bankbriefjes met een hoge waarde zorgt ervoor dat het gebruik van kluizen mogelijk is. Als men gebruik maakt van briefjes van 1000 frank dan kan een bedrag van 1 miljoen in een kleine kluis.

Het oppotten van  cash is een groot probleem voor het monetaire beleid. Hoe meer bedrijven cash opbergen, hoe kleiner het impact van het monetaire beleid.

Volgens Philipp Surholt van Zurich Insurance Group AG krijgt hij een recordaantal aanvragen binnen om een verzekeringsoplossing uit te dokteren voor grote cashbedragen gaande van 100 tot 500 miljoen Zwitserse frank te beveiligen. Helvetia Holding liet weten dat het ongeveer 1000 frank per jaar vraagt om een bedrag van 1 miljoen frank te verzekeren, een fractie van de 7500 frank die een bedrijf moet betalen als het datzelfde bedrag een jaar op een bankrekening parkeert (ervan uitgaand dat de bank de volledig -0,75% aanrekent).

Zwitserland: en gewone spaarders?

Doordat financiële instellingen met almaar grotere cashoverschotten zitten, overschrijden ze steeds meer de limiet van geld dat ze gratis bij de centrale bank kunnen onderbrengen. Ze hebben er dan ook al mee gedreigd om iedereen hiervoor te laten betalen, dus ook gewone spaarders. Bankdeposito’s en spaarrekeningen zijn een grote verliespost geworden, gaf de CEO van UBS, Sergio Ermotti recent aan. “De bank overweegt om de kosten van de negatieve rente op de meest vermogende klanten af te wentelen.” De dag dat gewone spaarders moeten betalen om geld te mogen aanhouden bij de bank, zal de vraag naar kluizen pas echt weer gaan boomen. De verzekeraars wrijven zich al in de handen.