Belastingdruk De ‘Institute for Fiscal Studies’ heeft afgelopen woensdag een rapport gepubliceerd waarin de mogelijke gevolgen van de Brexit zijn te lezen. Volgens deze institutie kan de Britse economie de komende jaren te maken gaan krijgen met een strenge recessie als gevolg van de uittreding uit de EU. In het rapport kwam voornamelijk naar voren dat de Britse export voor het grootste gedeelte afhankelijk is van Europa. De landen binnen de Europese Unie halen voor ruim 90 miljard pond goederen en diensten uit het Verenigd Koninkrijk en deze kapitaalinstroom kan in gevaar gaan komen.

Brexit heeft grote gevolgen voor de financiële sector

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, zullen er onderhandelingen gaan plaatsvinden tussen de Britse regering en die van Brussel. Zelfs in het meest positieve geval, waarbij er een vrijhandelsovereenkomst blijft bestaan, zal het Verenigd Koninkrijk volgens het rapport in het jaar 2020 24 miljard pond minder belastinginkomsten gaan ontvangen. ifs1 Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat de financiële sector een groot deel van de Britse export inneemt. Juist die sector kan bij een uittreding uit de EU enorm hard geraakt worden. Alleen de afgelopen maanden al is de werkgelegenheid in Londen flink afgenomen en de kans is groot dat een groot deel van zakenbanken een ander onderkomen zal gaan zoeken bij een Britse uittreding uit de EU.