Geld op de spaarrekening is allang niet meer interessant. Daar groeit het vermogen niet meer van. Grote vermogens leveren er zelfs op in. Daarom is het interessant om te kijken welke manieren er zijn om geld te laten groeien.

Beheerd beleggen is in opkomst nu de spaarrekeningen geen geld meer opleveren. Of omdat de woningmarkt is vastgelopen en het lastiger is om in vastgoed te investeren. Beheerd beleggen betekent dat beleggingsexperts de taak van beleggen helemaal overnemen. Consumenten hoeven niet zelf de economie en wereldmarkten in de gaten te houden. Dat doet de beleggingsexpert namelijk.

Beleggen uitbesteden aan een expert

Het gaat bij beheerd beleggen om het uitbesteden van beleggen van geld. Dat is ideaal in meerdere situaties. Bijvoorbeeld om tijd te besparen of als de kennis van de beleggingswereld ontbreekt. Om toch optimaal te profiteren van de beleggingsrendementen is beheerd beleggen voor velen daarom een optie. Het voordeel is bovendien dat er rekening te houden valt met het gewenste risico. Het uiteindelijke rendement is uiteraard wel gekoppeld aan het risiconiveau.

Al vanaf 50 euro per maand mogelijk

Het is bij beheerd beleggen zo dat de gedachte mogelijk bestaat dat het alleen voor vermogenden is weggelegd. Niets is echter minder waar. Het is namelijk ook een uitstekende beleggingswijze voor particulieren met een beperkt bedrag aan spaargeld. Het is niet eens nodig om ineens een groot bedrag op tafel te leggen.

Beheerd beleggen betekent ook dat het maandelijks mogelijk is om een bedrag te storten. Bijvoorbeeld een bedrag van 50 euro per maand om het vermogen te doen groeien. Uiteraard is het wel mogelijk om eenmalig een bedrag in te leggen als er spaargeld achter de hand is. Dat is vaak al mogelijk vanaf een bedrag van 1.000 euro. Dat maakt deze wijze van beleggen toegankelijk voor een brede doelgroep.

Zo zit het met de kosten

Er zijn kosten verbonden aan beheerd beleggen. De beleggingsexpert neemt immers al het werk uit handen. Het is gebruikelijk dat er een vast percentage van het belegd vermogen in rekening wordt gebracht. Bijvoorbeeld 1% op jaarbasis.

Het kost dus geld om het vermogen te laten groeien. Er is nu eenmaal ook sprake van een rendement op de beleggingen. Dat rendement fluctueert en is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel. Een hoog te verwachten rendement is doorgaans gekoppeld aan een hoger risiconiveau.

Dit doet de beleggingsexpert

De experts die zich bezighouden met beheerd beleggen, houden de marktontwikkelingen dagelijks in de gaten. Er vindt een aanpassing aan de beleggingsportefeuille plaats indien de expert dat nodig acht. De selectie van fondsen is afgestemd op het gekozen beleggingsprofiel. Er is uiteraard advies mogelijk om tot de keuze voor een beleggingsprofiel te komen.

Wat doet de consument zelf dan nog? Die bepaalt het doel van de belegging en stort het geld. Het is altijd mogelijk om geld bij te storten of op te nemen. Uiteraard is er altijd inzicht in de actuele waarde van de beleggingsportefeuille. Bovendien vindt er periodiek een rapportage plaats met informatie over ontwikkelingen.

Foto: Adobe Stock