nasdaq

Vanaf de zomermaanden leken de beleggers de technologie-aandelen als de ‘ideale’ aandelen te zien. Onder andere nam de interesse in aandelen als Facebook, Google en Amazon sterk toe. Toch is er sinds de herfst heel wat veranderd in het wereldje van de technologie-aandelen.

techno-aandelen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bespoke Investment Group, is te zien dat de technologiesector de afgelopen twee maanden een pas op de plaats heeft moeten maken. Tegenover de S&P 500 index weet de Nasdaq index de afgelopen weken een belabberde prestatie neer te zetten.

Geloven de beleggers nog in technologie-aandelen?

Uiteraard hebben de meeste technologie-aandelen de afgelopen jaren een indrukwekkende prestatie neergezet. Zeker wanneer we ons richten op aandelen als Facebook, Google en Amazon. Ondanks deze mooie prestaties lijken de beleggers steeds meer te kijken naar de huidige koerswinstverhoudingen.

En ondanks het feit dat bedrijven als Facebook, Amazon en Google telkens weer weten uit te pakken met verbazingwekkende cijfers, moeten we niet vergeten dat de koerswinstverhouding opgelopen is naar een behoorlijk hoog niveau. Daarnaast is het nog maar de vraag of deze bedrijven deze groei ook onder het ‘Trump-tijdperk’ weten voort te zetten. De beleggers uiten in ieder geval hun twijfels.