Mario Draghi euro

De afgelopen weken is er veel gespeculeerd over het huidige stimuleringsbeleid van de ECB. Uit diverse hoeken kwamen berichten dat de Europese centrale bank wel eens sneller dan verwacht de kraan zou kunnen gaan dichtdraaien. Met name de aantrekkende Europese economie en de stijgende consumentenprijzen zouden hier de aanleiding voor zijn.

Volgens de data die afkomstig is van Eurostat kan het beleid van de ECB echter nog wel een tijdje standhouden. Immers, de inflatie is de afgelopen maand uitgekomen op een stand van 1,5%. In februari hadden we nog te maken met een percentage van 2%. Ook de economen hadden gerekend op een hogere stand dan het uiteindelijk cijfer liet zien.

ECB zal zich beroepen op de lage kerninflatie

ecb-beleid-standhouden

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bloomberg, is een sterk argument te vinden waarom de ECB het beleid nog wel even onveranderd zal gaan houden. De kerninflatie, die geen rekening houdt met prijsveranderingen binnen de voedsel- en energiesector, beweegt namelijk nog steeds rond een zeer laag niveau. En juist die kerninflatie moet de lucht in.

Mario Draghi zal zich hoogstwaarschijnlijk gaan vastklampen aan die lage kerninflatie. Zolang dat prijspeil laag blijft, kan de geldkraan van de ECB nog wel een tijdje open blijven staan.