china-technology De Chinese overheid zit middenin het proces van het veranderen van de Chinese economie van een export- naar een consumeergerichte economie. Uiteraard gaat een dergelijke transitie niet zonder slag of stoot en dat hebben we de afgelopen maanden ook zeker gemerkt. De economen van Bank of America Merrill Lynch zijn van mening dat de Chinese economie de komende jaren met een nog groter probleem te maken kan gaan krijgen. Uit het onderzoek van Bank of America Merrill Lynch komt naar voren dat de Chinese economie de komende jaren te maken zal gaan krijgen met een afnemende arbeidsbevolking. Sterker nog, op dit moment zou dit proces al volop van kracht zijn.

De Chinese arbeidsbevolking vormt een bedreiging

china-problem-1 Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat de toekomst er niet zo rooskleurig uitziet voor de Chinese economie. Toch dient daar een duidelijke kanttekening geplaats te worden. Volgens econoom Beijia Ma, van Bank of America Merrill Lynch, kan de Chinese overheid de klap van de afnemende arbeidsbevolking voor een belangrijk deel opvangen door de inzetbaarheid van robots. china-problem-2 Door middel van de tweede grafiek wordt echter wel duidelijk dat de kosten voor de ouderenzorg aanzienlijk zullen gaan stijgen. Rond het jaar 2050 zal immers een groot gedeelte van de Chinese bevolking bestaan uit 65-plussers.

>> Bescherm uw vermogen voor een wereldwijde crisis <<