De Chinese autoriteiten treden opnieuw harder op tegen crypto-miners. Ze noemen het minen van crypto’s een zeer schadelijke praktijk die de inspanningen van het land om de koolstofuitstoot te verminderen in gevaar dreigt te brengen.

Meng Wei, woordvoerder van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, heeft dinsdag tijdens een persconferentie in Peking het minen van bitcoin aan de kaak gesteld. Ze verklaarde dat de activiteit te veel energie gebruikt en enorm veel koolstof uitstoot. Ook zei Meng dat de productie en handel in cryptocurrencies prominente risico’s met zich meebrengt en bestempelde de industrie als blind en wanordelijk.

De instelling zal een grootschalige repressie tegen het minen van crypto’s starten. Als onderdeel van de aanpak zei de commissie dat het de elektriciteitsprijzen zou verhogen voor elk bedrijf dat misbruik maakt van haar toegang tot gesubsidieerde stroom om aan crypto mining te doen. De overheid biedt scholen, gemeenschapscentra en andere instellingen traditioneel lagere elektriciteitsprijzen aan.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Peking heeft verklaard om hard op te treden tegen het minen van crypto’s.

China heeft zijn inspanningen om cryptocurrencies aan banden te leggen geïntensiveerd sinds mei. Het land verbood toen de handel in cryptocurrencies en zei dat het mining-activiteiten in het land onder de loep zou nemen.

China heeft het om een paar redenen gemunt op crypto. De autoriteiten zien de munten als een groot financieel risico en als een manier waarop mensen zich kunnen onttrekken aan de strengen nationale controles op kapitaal.

Peking probeert ook zijn klimaatdoelstellingen te halen om tegen 2060 klimaatneutraal te zijn. Het minen van crypto kan deze doelstelling in gevaar brengen. De activiteiten zijn zeer energie-intensief en verbruiken enorm veel computerkracht.

Bron: CNN
Foto: iStock

Reacties