De Europese Centrale Bank heeft op haar beleidsvergadering van donderdag de recente stijging van de euro aangekaart. Ze zullen de ontwikkeling van deze wisselkoers nauwlettend in de gaten houden.

De euro is onlangs door de grens van $1,20 gebroken. Sinds begin juli is de euro meer dan 5% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Analisten vroegen zich af of dit een trigger zou zijn voor de ECB om verdere monetaire versoepelingen door te voeren.

Een sterke munt maakt de import goedkoper, maar exporteurs in de eurozone worden dus wel getroffen. Hiernaast worden de financiële voorwaarden voor de algemene economie aangescherpt.

Het mandaat van de ECB is om te zorgen voor prijsstabiliteit. Grote schommelingen in de wisselkoersen kunnen echter een invloed hebben op de inflatie. Als gevolg hiervan verklaarde voorzitter Christine Lagarde dat de ECB deze zaak zorgvuldig zal opvolgen.

We hebben de recente stijging besproken. We focussen ons echter niet op de wisselkoers maar zullen deze situatie in de gaten houden.

Euro blijft stijgen

De euro kreeg nog een extra impuls toen Lagarde een sterke economische opleving in de eurozone aankondigde.

De meest recente gegevens zouden een sterke opleving van de activiteit suggereren die in grote lijnen overeenstemt met de eerdere verwachtingen. De onzekerheid over de economische vooruitzichten blijft echter wegen op de consumentenbestedingen en de bedrijfsinvesteringen.

In dit verband heeft de centrale bank haar groeiprognose voor 2020 enigszins bijgesteld. Het bruto binnenlands product zou nu met 8% dalen ten opzichte van eerder schattingen van een daling van 8,7%.

Geen verdere maatregelen

De ECB heeft besloten om haar rentetarieven en het Covid-stimuleringsprogramma ongewijzigd te laten. Hiernaast zal het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) van de bank op een totaal van €1,35 biljoen blijven staan. Het PEPP zal waarschijnlijk wel volledig gebruikt worden.

Door de verrassend lage inflatie in augustus rees de vraag of de ECB meer zal moeten doen om de Europese economie te ondersteunen. De ECB vindt het echter nog te vroeg om nieuwe maatregelen in het leven te roepen.

Onder de huidige omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat het volledige PEPP zal worden aangewend.

Bron: CNBC

Foto: iStock

Reacties