Beste belegger,

Als we denken aan durfkapitalisten, dan gaat het vaak over beleggers met grote zakken geld die hoog risicovolle investeringen doen. En daar ook hele mooie rendementen mee kunnen scoren.

Dat is vanaf nu verleden tijd. Door de komst van fintech, is het voor iedereen mogelijk om te investeren in het MKB, met rendementen die niet onderdoen voor die van een durfkapitalist.

Het is een lucratief alternatief voor de niet-renderende spaarrekening.

Leningen aan het MKB zijn een gat in de markt!

Als durfkapitalist leent men rechtstreeks aan bedrijven die gefinancierd willen worden. Voorheen was slechts de bank hiertoe in staat, maar dat is in 2019 verleden tijd!

Dat komt omdat er nu toegankelijke platformen bestaan – door de ontwikkelingen in de financiële technologieën – die durfkapitalisten en bedrijven bemiddelen.

Zo kan Jan Modaal ook lenen aan het MKB. Het platform verzorgt alle randzaken.

Maar is dit ook echt een lucratieve business? Zijn het niet slechts de rotte appels die bij zo’n platform aankloppen?

Nee, absoluut niet.

Dat komt omdat het MKB op het moment niet zomaar een lening krijgt van de bank. Daarvoor moet een bedrijf namelijk erg veel informatie verschaffen. Zo moet het bijna altijd een heel businessplan aanleveren.

Dat kan voor een kleine ondernemer al snel een onmogelijke taak worden door een gebrek aan tijd, expertise of geld om het uit te besteden.

Veel kleinere bedrijven die kapitaal nodig hebben kunnen daarom moeilijk bij de bank terecht. Zo werd in 2014 in Nederland slechts 51% van de kredietaanvragen door kleine bedrijven volledig gefinancierd door de bank. Dat blijkt uit een onderzoek uit opdracht van het ministerie van Economische zaken.

Zoals gezegd is het MKB de drijfveer van onze economie. Die moet simpelweg worden gefinancierd.

En als de banken hierin tekortschieten liggen er mooie kansen voor beleggers!

Hoe zien deze kansen eruit?

Leningen aan het MKB zijn zeer divers, want er kan in allerlei verschillende sectoren worden geïnvesteerd. U bepaalt zelf het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd. Hierdoor bepaalt men zelf het rendement met daarbij het risico.

Het rendement:

Hoe hoog het rendement precies is, verschilt per platform. Een betrouwbaar platform die durfkapitalisten ondersteunt is Funding Circle. Bij Funding Circle lopen de nettorendementen – dus het rendement na aftrek van fees, de kans op verlies en mogelijke belasting – uit van 2,79 procent tot 18,90 procent per jaar. Afhankelijk van het risico.

Gemiddeld zal men zo’n 6 tot 8 procent nettorendement per jaar pakken bij Funding Circle.

Het risico:

Bij elk rendement hoort risico. Dat risico is zelf te bepalen. Funding Circle zet het risico in klassen. Deze lopen van A+ tot en met E, waar A+ het minst risicovol is en E het meest.

Deze klassen zijn handig, want daardoor ziet men meteen wat van de investering kan worden verwacht.

Naast de risicoklassen biedt Funding Circle nog veel meer informatie over bedrijven. Zoals een uitgebreide omschrijving van het bedrijf en de activiteiten. Daarnaast ook het doel van de lening en misschien wel het meest fraaie: complete jaarrekeningen en balansen.

Door al deze informatie kan men zelf een optimaal risicoprofiel samenstellen van bedrijven.

De veiligheidsgarantie van Funding Circle

Het rendement en het risico zijn bij Funding Circle dus zelf te bepalen. Het is maar net welke risicoklasse men kiest. Alleen wat is de veiligheidsgarantie van Funding Circle?

Funding Circle biedt de belegger drie garanties:

1: Bedrijven worden alleen toegelaten op het platform als ze minimaal twee jaar bestaan en een omzet hebben die per jaar 30.000 euro of meer is. Funding Circle zoekt dus naar enige stabiliteit.

2: De ondernemer staat garant voor de lening met zijn privébezittingen ondanks de rechtsvorm van de onderneming.

3: Funding Circle kijkt ook naar informatie van derden als de ondernemer een aanvraag doet. Bijvoorbeeld het BKR. Is de ondernemer bekend als wanbetaler, dan zal hij niet worden toegelaten op het platform.

Dus, hoe word ik een succesvolle durfkapitalist?

Nou, door een account aan te maken bij Funding Circle. Dat is geheel gratis en snel gedaan.

En, wat is de sleutel tot succes?

Dat is één woord: diversificatie.

Diversificatie is het spreiden van risico. Dit betekent dat de investering wordt gespreid over meerdere bedrijven. Heeft u 5.000 euro? Dan is het slim om 100 euro investeren in 50 bedrijven in plaats van 5.000 euro in één bedrijf.

Bij Funding Circle kan men het risico spreiden op basis van drie punten:

  • De risicoklassen. Of het eigengemaakte risicoprofiel.
  • De looptijd van de lening. Dat kan een half jaar tot vijf jaar zijn.
  • De sectoren waarin een bedrijf actief is.

Als de juiste risicospreiding is gemaakt dan kan het investeren beginnen. Dat kan vanaf 100 euro per bedrijf bij Funding Circle.

Als er is geïnvesteerd, krijgt men maandelijks de rente en de aflossing automatisch op de door u opgegeven bankrekening gestort.

Tegen een mooi rendement van gemiddeld 6 tot 8 procent per jaar.

>  Meld je hier aan bij Funding Circle

Reacties