RV-zweden_jpg_crop_display De afgelopen tijd hebben heel wat economen ons gewaarschuwd voor de negatieve effecten van te lage rentestanden. Op het moment dat de lage rente immers niet de groei weet aan te wakkeren, kan het gevaar zijn dat er juist deflatie om de hoek komt kijken. We zien op dit moment dat onder andere de Japanse en Europese centrale bank er door middel van de lage rente er alles aan proberen te doen om de economie uit het slop te trekken. Vooralsnog lijkt deze lage rentestand nog niet het gewenste effect af te leveren en juist daarom hebben heel wat economen zich tegen dit beleid gekeerd. Maar, er is één land dat wel de vruchten plukt van een lage rente. Op dit moment hebben ze in Zweden te maken met een rentestand van -0,5% en de effecten hiervan zijn indrukwekkend te noemen.

Negatieve rente werkt in Zweden

zweden-1 Zo kunnen we op de eerste grafiek zien dat de groei van het Zweedse bruto binnenlands product de afgelopen tijd flink in waarde is gestegen. zweden-2 Op de tweede grafiek kunnen we zien dat ook de Zweedse inflatie de afgelopen tijd flink is toegenomen. En hiermee worden de Zweedse doelen met betrekking tot de groei van het bruto binnenlands product en de inflatie behaald. De Europese en Japanse centrale bank kunnen dus nog wat leren van hun vrienden uit Zweden.

Maak geen onnodige beursfouten! Lees de gratis BEURSBIJBEL…