Europese economie Met spanning hebben de economen de afgelopen tijd uitgekeken naar macrocijfers over de gezondheid van de Europese economie. De definitieve cijfers over de maand juli laten zien dat de groei binnen de Eurozone beduidend beter was dan waar de meest waarnemers op hadden gerekend. Als gevolg van de Brexit waren diverse waarnemers van mening dat de negatieve uitkomst van het EU-referendum ook effect zou hebben op de Europese economie. Een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is immers ook een rampzalige gebeurtenis voor de EU. Ondanks deze negatieve voorspellingen blijken de werkelijke cijfers allerzins mee te vallen. Het gewogen PMI cijfer over de maand juli kwam uit op een stand van 53.2, en dat was beter dan de voorspelling van de waarnemers, die hadden gerekend op een stand van 52.9.

Brexit leidt nog niet tot een economische schok in de Eurozone

eu-geen-last-brexit Op de bovenstaande grafiek kunnen we zien dat de groei binnen de Eurozone op dit moment voornamelijk op hetzelfde niveau blijft steken. Chris Williamson, econoom bij Markit, is van mening dat de ECB in de toekomst verdere stimulerende maatregelen kan gaan doorvoeren op het moment dat de groei binnen de Eurozone terugvalt. Williamson: “De meest recente cijfers laten zien dat de Eurozone, ondanks de Brexit, vooralsnog redelijk goed presteert. Maar, de kwartaalgroei van het bruto binnenlands product bedraagt op dit moment slechts 0,3%. Zo’n groei tempo zorgt voor speculatie over de mogelijke vervolgstap van de ECB om de groei aan te wakkeren.” We mogen in ieder geval afsluiten met de positieve woorden dat de Eurozone, gezien het PMI cijfer, nog niet de nare gevolgen ondervindt van de Brexit.