passive Passief beheer blijft scoren in Azië. De distributeurs uit deze regio stellen hun klanten naast de traditionele actief beheerde fondsen steeds meer passieve beleggingsproducten voor, ETF’s dus. Deze trackers worden voorgesteld als bouwstenen voor een gediversifieerde portefeuille. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd door Cerulli Associates. Twee factoren liggen aan de oorsprong van deze evolutie, namelijk reglementering en tarificatie. Eerst en vooral anticiperen de Aziaten op een gewijzigde lokale wetgeving, die steeds meer aansluit bij de Europese wetgeving, met name het verbod op retrocessies in het VK of de MIFID-wetgeving in Europa. Die reglementering zal een grotere transparantie bieden over producten, diensten en commissies. Ze zullen ook opnieuw het debat aanzwengelen tussen passief beheer vergeleken met actief beheer, aangezien beleggers beter zullen begrijpen waarvoor ze in feite betalen. Bovendien willen beleggers steeds minder betalen voor een passief beheerde strategie die verpakt wordt als actief beheerde strategie. Universitaire research heeft immers aangetoond dat het merendeel van de beheerders er niet in slaagt om gemiddeld gesproken de markt te kloppen, zeker nadat de kosten in rekening zijn gebracht. Ook is er een digitale evolutie aan de gang, waardoor beleggers steeds gemakkelijker tarieven kunnen vergelijken. De divergentie tussen alfa-beleggingen (actieve fondsen) en passieve trackers zal een groeiende vraag naar low cost passieve strategieën teweegbrengen. Daardoor zullen distributeurs op de proppen moeten komen met twee fondsenlijsten, een lijst met actieve fondsen, en een andere met passieve. Passieve producten zouden de kern van de portefeuille moeten uitmaken in een asset allocation model terwijl de actief beheerde fondsen de satellieten van de portefeuille zijn. Helemaal eens, zeggen wij bij Slim in Fondsen. Dat is tegenwoordig de manier om een portefeuille te beheren. Wil je ook kennismaken met onze modelportefeuille van €100.000? Klik HIER!