spdji-fin-660x400 Volgens een studie van S&P Dow Jones Indices slaagde de overgrote meerderheid van actief beheerde beleggingsfondsen uit Europa er de voorbije 10 jaar niet in om beter te doen dan de referentieindex. Ziehier enkele hallucinante cijfers. Al sinds 2002 verricht S&P Dow Jones Indices onderzoek naar de prestaties van actieve fondsbeheerders. Zo bekijkt het de prestatie van 25000 actief beheerde fondsen geregistreerd in Europa tegenover hun benchmark over een periode van 1, 3, 5 en 10 jaar. Ze brengt daarbij de jaarlijkse beheerskosten in rekening. En in het laatste S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) rapport, dat u hier kunt vinden, staan er enkele opmerkelijke bevindingen.

Achterblijvers

S&P Dow Jones Indices constateerde dat over  een periode van 5 jaar 80% van actief beheerde Europese fondsen gespecialiseerd in Europese aandelen achterbleef op hun benchmark. Over 10 jaar was dat zelfs 86%. Voor de kleinere eurozone liggen de percentages (zie hieronder) nog hoger. Opmerkelijke percentages want het gaat voor de beheerders toch over hun thuismarkt. Gaan beheerders ver over de grenzen dan zijn de resultaten nog slechter. Zo bleven over een periode van 10 jaar Europese fondsen die beleggen in Amerikaanse aandelen in 98,8% van de gevallen achter op hun referentie-index, voor wereldwijde aandelen was dat 97,8% en voor opkomende landen was dit percentage 97%. fund1

Prestatie in absolute termen

Het rapport keek ook naar de returns van actief beheerde fondsen en deze van verschillende indices. In alle onderzochte categorieën deden de indices het beter. Enkel op korte termijn deden actieve fondsen het beter. Fondsen met focus op Europese aandelen boden over een periode van 10 jaar jaarlijks een return van 4,03% terwijl de S&P Europa 350 er jaarlijks 4,93% op vooruit ging. Bij de wereldwijde aandelen, opkomende landen en Amerikaanse aandelen was het verschil over 10 jaar zelfs jaarlijks 3%. fund2 Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en ontdek welke fondsen het wel beter zullen doen dan de benchmark.