longtermgoals De rentevoeten op kortlopend staatspapier en spaarrekeningen is verschrikkelijk laag. Dat weet iedereen. Tegen die achtergrond hebben de huishoudens een groter deel van hun spaargelden op langere termijn belegd. Dat geeft de Observatoire de l’épargne européenne (OEE) aan in haar laatste boordtabel over het spaargedrag in Europa (juni 2014). Sparen via de bank is er fors op achteruitgegaan. In de meeste landen hebben de spaarrekeningen aan populariteit ingeboet, en voornamelijk dan in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk hebben de huishoudens hun verse beleggingen op het Livret A en LDD verlaagd om meer in vastgoed te gaan, dat een beter rendement geeft van om en bij de 2,5%. In alle landen is het ook zo dat beleggers hun portefeuille in obligaties afbouwen. Die trends worden enkel maar versterkt door de nieuwe maatregelen van de ECB die begin juni werden aangekondigd. Ook Slim in Fondsen merkt deze trends duidelijk op bij de lezers en abonnees. Heel wat spaarders en beleggers beginnen (eindelijk) te beseffen dat het hoegenaamd geen zin heeft om grote hoeveelheden spaargeld te laten verkommeren op een spaarrekening die een negatief reëel rendement oplevert. Dan kan je beter een deel van je beleggingen kanaliseren naar beleggingsfondsen die wat hoger op de risicoschaal staan, maar weliswaar een positief rendement kunnen behalen. Patrimoniale fondsen kunnen dan uitkomst bieden. Ze hebben een flexibele allocatie tussen verschillende activaklassen en werken vaak met de doelstelling om een positief rendement op te leveren, wars van de marktomstandigheden. Ontdek de meest performance patrimoniale fondsen (en zoveel meer) op www.sliminfondsen.com !