? (Cherry Tree, Japan)

In zijn hervormingsprogramma is de derde pijl op de boog van premier Abe cruciaal. Comgest, gespecialiseerd in Japanse beleggingen, juicht het beleid van Abe toe. Het vergroot het potentieel aan kansen in het land van de rijzende zon, schrijft Wolfgang Fickus van Comgest in een white paper over Japanse aandelen. Monetaire en budgettaire stimuli vormen een wezenlijk onderdeel van de agenda van premier Shinzo Abe. De derde pijl op Abe’s boog betreft de nodige hervormingen van het bedrijfsleven, waaronder belastingverlaging en verbetering van de corporate governance. Japanse Aandelen   Dat biedt perspectief voor een hoger beleggingsrendement en de mogelijkheid om het gat tussen het rendement op eigen vermogen in de VS en de EU enerzijds en Japan anderzijds te dichten. De belastingdruk in Japan is hoog en leidt ertoe dat bedrijven trachten om de grondslag voor vennootschapsbelasting zo klein mogelijk te houden. De gemiddelde belastingdruk bedraagt desondanks 35% versus 24% in de VS, 20% in de EU en 23% in de EM. Verlaging van de vennootschapsbelasting is daarom een belangrijke en noodzakelijke stap; Japan mikt op 25% in 2017. Corporate governance hervormingen zijn nodig om de Japanse economie concurrerender te maken. Onafhankelijk toezicht en meer aandacht voor aandeelhouderswaarde zijn relatief nieuw in Japan. Dit neemt niet weg dat de Japanse bedrijven, waarin Comgest belegt, juist hoge ESG-scores kennen. Comgest is een langetermijnbelegger en houdt met zijn beleggingen rekening met ESG-criteria. Als ondertekenaar van de Japanese Stewardship Code heeft Comgest zich als institutioneel belegger verplicht om een verantwoordelijke aandeelhouder te zijn van de bedrijven, waarin zij belegt, en samen met hen te streven naar een hoger langetermijnrendement en meer duurzaamheid.