0,,6067064_4,00 Bij Slim in Fondsen krijgen we meer en meer vragen over duurzaam beleggen. Het is een onderwerp dat onze lezers en abonnees duidelijk bezighoudt. Als we met private bankers in België en Nederland spreken, hebben we echter niet de indruk dat duurzaam beleggen al mainstream is geworden. Binnenkort welµ Toch is er een duidelijke case te maken voor het integreren van zogenaamde extra-financiële criteria in beleggingsportefeuilles. Bedrijven en overheden die hun aandeelhouders en burgers minder blootstellen aan risico’s op het gebied van milieu, deugdelijk bestuur en sociale criteria, behalen uiteindelijk betere prestaties die de volledige gemeenschap ten goede komen. Duurzaam beleggen zal volgens ons de komende jaren meer en meer ingang vinden. De klassieke duurzame producten zijn momenteel vooral te vinden in de aandelen en obligaties, maar er zijn nog meer activaklassen die interessant worden. Denk maar aan geldmarktproducten of gebalanceerde fondsen, of zelfs private equity. Belangrijk is dat de return van een duurzame belegging niet lager hoeft uit te vallen dan die van een klassieke belegging. Dat hebben verschillende academische studies doorheen de jaren aangetoond. Duurzaam beleggen zal de komende jaren dus wel mainstream gaan, en Slim in Fondsen wil er al volop op anticiperen.