untitled Als beleggers zijn we vaak te onrustig. We willen altijd beslissingen nemen, de portefeuille herschikken, denken dat we constant veranderingen moeten aanbrengen in de portefeuille. Jammer maar helaas heeft dat niet altijd het juiste resultaat. Beslissingen nemen kost jammer genoeg geld, en kosten vreten op lange termijn behoorlijk aan het verwachte rendement. Het kan ook anders: door de kern van je portefeuille op een duurzame manier in te richten. Patrimoniaal Onze patrimoniale fondsen kunnen uitkomst bieden. Zij worden beheerd door specialisten die dag in dag uit de markten opvolgen. Een groot voordeel is hun flexibele beheer: op elk moment kunnen zij de verhouding tussen risicovolle en minder risicovolle activa aanpassen. Dat bewijst zijn nut tijdens periodes van marktstress. Een tweede groot voordeel is dat deze fondsen kapitaalbescherming nastreven. Dat is in de huidige markten geen overbodige luxe. We verwachten immers dat de volatiliteit volgend jaar fors zal toenemen nu de Fed klaar staat om de rentevoeten op te trekken. Wil je ook gemoedsrust in 2015? Focus je dan voor de kern van je portefeuille op patrimoniale fondsen. Het zout en peper, het potentiële extra rendement, kan je behalen via segmenten zoals dividendaandelen, hoogrentende obligaties, biotech, vastgoed… Ga naar onze website en ontdek alles over patrimoniale fondsen!