passive-investment-management In het huidige klimaat van extreem lage rentevoeten hebben institutionele beleggers de neiging om hun beleggingsbeleid te herzien. Daarbij komt ook dat ze beginnen te kijken naar activaklassen waarmee ze minder vertrouwd zijn. Ook strategieën die minder beperkingen hebben (unconstrained) zijn tegenwoordig behoorlijk populair. Dat geldt ook voor alternatieve beleggingen in het algemeen. Dit alles blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd door Mercer bij ongeveer 1.100 institutionele beleggers in 14 Europese landen die goed zijn voor meer dan 950 miljard euro aan activa onder beheer. De gemiddelde allocatie naar alternatieve beleggingsvormen is op een jaar tijd met 2 procentpunt toegenomen, namelijk van 12 naar 14% van de totale activa onder beheer. In het Verenigd Koninkrijk is de evolutie nog meer uitgesproken, met een reductie van 6 procentpunten in aandelenallocaties over de jongste twee jaar. De alternatieve beleggingen profiteren daar voluit van. Een andere noemenswaardige evolutie is dat passieve strategieën voor de ‘core’ holdings in de portefeuille, namelijk aandelen en obligaties, fors opmars maken. Aan de aandelenzijde bereikt de gemiddelde allocatie die passief belegd is 49% tegenover 45% in 2014. Aan de obligatiekant steeg het aandeel van passief beheer van 37 naar 44%. De enquête bracht ook aan het licht dat criteria inzake milieu, deugdelijk bestuur en sociaal welzijn steeds belangrijker worden. Enkel 35% van de institutionelen verklaarde dat ze géén rekening houden met deze factoren, tegenover de helft (48%) in 2014. De potentiële financiële impact en het reputatierisico dragen hiertoe bij. Slim in Fondsen focust sterk op duurzaam beheer en ook de nieuwste trends inzake actief en passief beheer van obligaties volgen we nauwlettend op. <<DOWNLOAD HET FONDSEN RAPPORT EN ONTDEK ER ALLES OVER>>