images De beheersmaatschappij M&G lanceert een nieuw beleggingsfonds dat flexibel wil omgaan met de verschillende activaklassen. Het krijgt de naam M&G Prudent Allocation Fund. De bedoeling van dit fonds is om net als de andere patrimoniale fondsen in de lijst van Slim in Fondsen flexibele en dynamische oplossingen te bieden voor het spaargeld op lange termijn. Het fonds wil op een voortschrijdende periode van 3 jaar positieve returns neerzetten in de verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties en deviezen. De performancedoelstelling is gezet op 3 tot 6% (niet gegarandeerd) per jaar en wil een volatiliteit nastreven van 3 tot 7% per jaar op middellange termijn. Volgens de beheerders is asset allocation de belangrijkste bron van performance van het fonds, dat erg flexibel kan beleggen in de verschillende activaklassen in functie van de marktevolutie. Men kan 0 tot 35% beleggen in aandelen, 0 tot 100% in obligaties en 0 tot 20% in de andere activaklassen, zoals converteerbare obligaties en vastgoedaandelen. Het fonds zal in team worden beheerd door Juan Nevado en Craig Moran. In een omgeving die nog steeds wordt gekenmerkt door extreem lage rentevoeten willen cliënten graag in dit soort fondsen beleggen, maar willen ze eveneens een beperkte blootstelling aan aandelen. Het fonds M&G Dynamic Allocation, dat wordt beheerd door hetzelfde team, heeft een geannualiseerde performance neergezet van 7,25% sinds het begin van het jaar met een maximale blootstelling aan aandelen van 70% en een volatiliteit tussen 5% en 12% per jaar. Niet slecht, en dus komt dit nieuwe fonds op de radar van Slim in Fondsen. Ontdek het Fondsen Rapport en de andere flexibele mixfondsen in onze lijst!