confidence

De Amerikaanse economie koelt al sinds de zomer af en de leidende indicatoren wijzen op een verdere groeivertraging. Toch denkt Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders, dat een recessie niet tot het basisscenario hoort. Het zijn met name de afnemende kapitaalinvesteringen die een bedreiging vormen voor de activiteit. Ook ligt inflatie op de loer, maar dit wordt binnen de perken gehouden. De Fed hoeft daarom geen shocktherapie toe te passen. Dreigt er een recessie? Wade wijst erop dat elke recessie een aanzet nodig heeft. Dit kan door een sterk stijgende inflatie, toenemende onevenwichtigheden of een scherpe daling in de winstontwikkeling bij bedrijven. Economen zijn tegenwoordig verdeeld tussen zij die inflatie vrezen en zij die zich zorgen maken over de bedrijfswinsten. Vrees voor inflatie Het nominale loon lijkt nog niet te stijgen door de lage inflatie, maar hierin kan verandering optreden zodra het effect van de lage olieprijs is weggeëbd. Lonen kunnen dan gaan stijgen zolang de werkloosheid laag blijft of nog verder daalt. Hier staat tegenover dat de inflatie wordt beteugeld door een duurdere US dollar en zwakte in de opkomende markten waardoor importprijzen dalen. Zorgen over afnemende bedrijfswinsten Na jaren van stijgende bedrijfswinsten, lijken ze nu af te nemen. Ook hier spelen lonen een rol. Als die stijgen, worden de winstmarges aangetast, tenzij bedrijven deze kosten kunnen doorberekenen (inflatie), of de productiviteit verhogen door personeel te ontslaan. Er is op dit moment sprake van een verzwakking van de kapitaalinvesteringen. Dit is een indicatie dat bedrijven voorzichtiger worden. Maar is dit voldoende om een recessie te veroorzaken? Nee, daarvoor moet de malaise zich verder uitspreiden naar de consument via de arbeidsmarkt Wade verwacht wel dat de consumptie de komende maanden onder druk komt te staan door zwakkere groei op de arbeidsmarkt en het afnemende voordeel van de lage olieprijzen. Schroders denkt volgende maand de groeiverwachtingen van de VS voor 2016 neerwaarts bij te moeten stellen, maar ziet geen aanleiding voor een recessie. De zwakte in de bedrijfswinsten is niet acuut genoeg en inflatie moet heftiger omhoog schieten wil het een reactie van de Fed uitlokken. Een recessie ziet Wade daarom niet als een basisscenario. >> Abonneer vandaag nog op het Fondsen Rapport

  1. recessie
Reacties