???? Vol.5 ?????? Zowel in de dienstensector als in de industrie zijn de voorspellende indicatoren in de VS verder verslechterd. Volgens Yves Longchamp, Head of Research bij Ethenea is de kans op een recessie in het land 75%. Ten eerste is de ISM-index gedaald tot een niveau dat duidt op een terugval van de industriële activiteit. De industriële productie, die hoofdzakelijk de industriële activiteit omvat, evenals mijnbouw, winning van delfstoffen en nutsbedrijven, is volgens de meest recente cijfers voor het eerst sinds de internationale financiële crisis gekrompen. ISM-Manufacturing-PMI-since-2000 Ten tweede is de kans groot dat de industriële productie de komende maanden sneller zal afnemen dan verwacht. Er is een reëel risico op een daling van het BBP. In het naoorlogse tijdperk ging elke recessie gepaard met een achteruitgang van de industriële productie. Het omgekeerde is echter niet per se het geval.

In 25 % van de gevallen leidde een recessie van de industriële productie niet tot een BBP-krimp. De kans dat de Amerikaanse economie de komende maanden in een recessie belandt is dus 75 %.

Verlies aan momentum

‘Deze vertraging bevestigt ons standpunt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt dit jaar aan momentum gaat verliezen’, zegt Yves Longchamp. Het aantal nieuw geregistreerde werklozen neemt bijvoorbeeld niet meer af en de werkgelegenheid in de industrie loopt terug. Eerlijkheidshalve moeten we daaraan toevoegen dat vorig jaar meer dan 90 % van de nieuw gecreëerde banen voortkwam uit de private dienstensector. ‘Deze tak zal waarschijnlijk op korte termijn niet krimpen. Daarom zullen de werkgelegenheidscijfers exclusief de landbouw naar alle waarschijnlijkheid positief zijn, al zal er wel sprake zijn van enig momentumverlies‘, gaat Longchamp verder.

Geen agressieve renteverhogingen

Onder deze omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de Fed dit jaar op agressieve wijze de rente gaat verhogen. De laatste verklaring van het FOMC wijst al in die richting. Een sterkere dollar zou namelijk een nadelige werking hebben op de huidige vertraging in de Amerikaanse productiesector. Daarnaast zouden ook alle economieën waarvan de valuta aan de dollar is gekoppeld, zoals China en de meeste olie-exporterende landen, de impact hiervan voelen. ‘We merken ten slotte op dat de huidige groei van de consumptie vooral te danken is aan de gezondheidssector en dat deze cyclus kort na de invoering van Obamacare van start is gegaan. Dit toont aan dat deze consumptiecyclus aan kracht verliest en de groei hierdoor zal stagneren.’ Een extra element die op de economie zal wegen. Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en krijg direct de Februari-editie in de bus. U vindt er onder meer een defensieve portefeuillestrategie in terug.