Lloyd Blankfein CEO Goldman Sachs

Goldman Sachs, een van de grootste en machtigste banken ter wereld, ziet 3 grote trends in 2017. Deze trends zullen de richting van de financiële markten bepalen. En niet verrassend speelt president Donald Trump een grote rol in de deze trends.

Het beleid van Trump zal zorgen voor een grote verandering bij de bedrijven. Er zijn vooral 3 grote bewegingen die een impact hebben:

  • De belastingverlaging
  • De sterkere Amerikaanse dollar
  • Een stijging van de lonen in de Verenigd Staten.

-A. De Belastingverlaging

Het is nog niet bekend hoe de belastingverlaging doorgevoerd zal worden. Maar vooral sectoren waar de belastingvoet nu nog hoog ligt, zullen ervan profiteren zegt Goldman Sachs. Het denkt dan vooral aan ‘brick-and-mortar’-handelszaken, energieproducenten en producenten van consumentenproducten.

Wanneer de vennootschapsbelasting daalt van 35% naar 25% kunnen deze bedrijven rekenen op een extra winst van 8%.

-B. Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollar trok al sterk aan na de overwinning van Trump en bereikte zelfs een hoogste niveau in 14 jaar. Volgens Goldman Sachs kan de USD-index nog verder stijgen. In dat geval is het aan te raden aandelen te kopen van bedrijven die het grootste deel van hun omzet binnen de Verenigde Staten halen.

Goldman Sachs Amerikaanse dollar

-C. Loonstijging

Uit het laatste jobrapport bleek al dat de lonen in de lift zitten. Lonen stijgen aan het snelste tempo sinds de financiële crisis. Een krappe arbeidsmarkt terwijl de economie blijft groeien zorgt voor looninflatie. Vorige maand gingen de lonen 2,9% omhoog. Dat is vooral slecht nieuws voor fast-food ketens en retail winkels.

Goldman Sachs stijging amerikaanse lonen

Algemeen verwacht Goldman Sachs dat de Amerikaanse aandelen in het begin van het jaar nog goed zullen presteren maar dat de effecten van Trump in het najaar zullen afnemen. Ze verwachten een S&P 500 van 2.300 punten tegen het einde van 2017 of slechts een stijging van een paar procentpunten.

Bron: Bloomberg

Beleggen in Nederlandse en Belgische aandelen

Trading, Opties, snelle winst …

Beleggen in Fondsen en ETFs …

Beleggen in Dividendaandelen