Groeiaandelen Grosso modo kunnen we de aandelenmarkt onderverdelen in 2 categorieën aandelen: waarde aandelen en groeiaandelen. Wat is het verschil tussen beide en vooral … welke aandelen presteren nu het beste? Er is geen exacte definitie van een waarde aandeel of een groeiaandeel, maar algemeen kan men zeggen dat waarde aandelen een lage waardering hebben en groeiaandelen een hoge waardering. En daar zijn verschillende redenen voor. De lage waardering van de waarde aandelen komt dikwijls voort uit een lage groei van het bedrijf. Beleggers zijn niet bepaald optimistisch over de toekomst. Dikwijls daalt de omzet, de winst en de cash flow van het bedrijf of is er een negatieve outlook. Dit kan komen door een tijdelijke tegenslag of door meer concurrentie. Bij groeiaandelen zien we net het omgekeerde. De omzet, winst en cash flow stijgen sterk en beleggers zijn zeer optimistisch over de toekomst van het bedrijf. Beleggers gaan er van uit dat het management een hoger dan gemiddelde groei zal realiseren gedurende vele jaren. groeiaandelen vs waarde aandelen

Waarom iedereen groeiaandelen wil kopen

Je zou dus kunnen verwachten dat de groeiaandelen de sterren van de beursvloer zijn, maar dat zijn ze niet. Waarde aandelen presteren over een langere periode veel beter dan groeiaandelen. En dit komt door de eenvoudige reden dat beleggers mensen zijn. Het optimisme tegenover groeiaandelen zorgt namelijk voor overwaarderingen terwijl het negativisme tegenover waarde aandelen zorgt voor een onderwaardering. Beleggers worden té optimistisch over de groei van groeiaandelen en té pessimistisch over de waarde van waarde aandelen. Tel daarbij de kuddementaliteit op en het plaatje is compleet. Beleggers volgen veel liever andere beleggers, ongeacht of die groep de juiste of de verkeerde richting opgaat – liever met zen allen verkeerd dan alleen juist. Aangezien de aandelenmarkt niet meer is dan een groep individuele beleggers, is de kuddementaliteit niet ver te zoeken. Niemand wil alleen achterblijven wanneer de koersen van groeiaandelen stijgen, iedereen wil mee op de kar. Iedereen denkt op tijd uit te kunnen stappen maar dat is helaas zelden het geval is. En wanneer het groeiaandeel een waarde aandeel wordt, moet niemand het nog hebben… behalve die slimme enkelingen die beleggen in waarde aandelen, zoals Warren Buffett.