HappyFamily Er wordt vaak gezegd dat we de financiële crisis volledig achter ons hebben gelaten. Wellicht zal dit voor sommige mensen ook zo zijn, maar we moeten ons goed beseffen dat er ook nog steeds mensen zijn die nog wel de nare gevolgen van deze crisis ondervinden. Voornamelijk zijn dat de mensen die hun hypotheek ‘onder water’ zagen gaan. Het verleden leert ons dat in tijden van economische neergangen vooral de laag- en middeninkomens het hardst geraakt worden. De meest welvarende mensen weten vaak zelfs te profiteren van een crisis omdat ze tegen een zeer gunstige prijs aandelen, vastgoed en bedrijven kunnen opkopen.

De financiële crisis is nog steeds voelbaar

midden-inkomens Het rapport van Mises Institute laat pijnlijk duidelijk zien dat de Amerikaanse huishoudens met een middeninkomen nog lang niet terug zijn op het niveau als voor de crisis. In de jaren 2000 en 2007 bedroeg het jaarlijkse inkomen ruim 57.000 dollar, maar het afgelopen jaar moest deze groep het doen met een inkomen van ruim 53.000 dollar. Het is dus duidelijk dat we niet zomaar de financiële crisis moeten bestempelen als ‘geschiedenis’. Voor heel wat mensen is het immers nog de pijnlijke werkelijkheid.

Goud beschermt uw vermogen in onzekere tijden. Ontdek zelf hoe…