grondstoffen Zakenbank Citigroup is vandaag de dag een stuk optimistischer gestemd over de grondstoffensector dan een jaar geleden het geval was. Volgens de zakenbank is er sprake van een betrouwbare bodem binnen de grondstoffensector en als gevolg daarvan mogen we de komende tijd uitzien naar hogere koersen. Volgens Citigroup analist Ed Morse zijn er de afgelopen weken een aantal fundamentele aspecten binnen de grondstoffensector gewijzigd. Zo is er sprake van een dapper herstel bij de groeilanden en daarnaast lijkt de vraag vanuit deze landen naar grondstoffen de komende tijd alleen maar verder te doen toenemen.

De grondstoffensector herleeft

Deze fundamentele wijzigingen hebben er voor weten te zorgen dat Citigroup inmiddels haar verwachtingen voor de totale grondstoffensector naar boven heeft moeten bijstellen. Volgens Morse is het herstel binnen de grondstoffensector met name te danken aan de enorme rally die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden binnen de oliesector. commodity-cs Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat de olieprijs het beduidend beter heeft weten te doen dan de gemiddelde prestatie van de grondstoffensector. Morse benadrukt dat de oliestieren de komende tijd een adempauze kunnen gaan inlassen, maar dat de toekomst wijst richting een hogere olieprijs. De vraag naar olie blijft immers toenemen en daarnaast is de verwachting dat de olieproductie zal gaan afnemen.