obama

In de verkiezingscampagne heeft Donald Trump meerdere malen uitgehaald naar de huidige Amerikaanse president. Volgens Trump heeft Obama een belabberde prestatie afgeleverd in de tijd dat hij Amerika onder zijn hoede had. Ook op militairgebied heeft Obama volgens Trump wat steekjes laten vallen.

Ondanks al deze beschuldigingen bleef Obama er behoorlijk koel onder. De campagne van Trump kan gekenmerkt worden door één zin en dat is toch wel de zin van “Make America Great Again”. Deze zin probeert ook te vertellen dat het met Amerika op dit moment helemaal niet zo goed gaat.

Obama heeft het beter gedaan dan Trump beweert

obama-economie

Toch is deze beredenering, als we ons richten op de Amerikaanse macrocijfers, niet op feiten gebaseerd. Zo is op de bovenstaande tabel, afkomstig van MarketWatch, te zien dat Obama een behoorlijk goede prestatie heeft afgeleverd. Zeker de middeninkomens zullen met tevredenheid terugkijken op de afgelopen 8 jaar. Hun inkomen nam immers gemiddeld met 15% toe.

Ook de Amerikaanse economie is de afgelopen 8 jaar dapper hersteld van de grootste economische crisis uit de historie van het land. Zo is de totale waarde van het Amerikaanse bruto binnenlands product in 8 jaar tijd met 12% toegenomen. Ook de waarde, in dollars gemeten, van de Amerikaanse export wist verrassend genoeg in deze periode te stijgen (+22%).

De verwijten van Trump lijken dus min of meer uit de lucht gegrepen te zijn. Daarnaast is het nog maar de vraag of Trump een soortgelijke prestatie kan neerzetten zoals Obama heeft gedaan.