Een van China’s meest vooraanstaande economen Dr. Xiang zette onlangs het huidige dollar-systeem uiteen in zijn boek getiteld “The Collapse of the International Monetary System”. Dr. Xiang is een econoom uit een jongere generatie. Hij heeft een kritische blik op de huidige economie, aldus Willem Middelkoop op zijn internationale blog “The Big Reset”. Middelkoop kent Dr. Xiang persoonlijk, beide kennen elkaars boeken goed en delen dezelfde visie.

dollar hegemonie

Onlangs organiseerde één van China’s grootste denktanks, het Chinees International Monetair instituut, een bijeenkomst. Daar gebruikte Dr. Xiang krachtige taal tijdens zijn lezing om het huidige dollar-systeem te verwoorden.

Dr. Xiang Songzuo legde voornamelijk de nadruk op de werking van de dollar-standaard en hoe dit de Verenigde Staten ongekend veel voordeel oplevert. Een systeem dat een “super hegemonie” teweeg heeft gebracht middels de uitgifte van staatsobligaties, de creatie van inflatie, de creatie van schulden, het beïnvloeden van wisselkoersen en last but not least, hoe de Verenigde Staten met dit systeem het internationaal monetair systeem in haar greep heeft gekregen.

De oorzaak van enorme onbalans in de globale economische structuur kan herleid worden naar de loskoppeling van de dollar-goud standaard, ruim 46 jaar geleden. Sindsdien is er nooit iets gedaan aan de blijvende opeenstapeling van scheefgroei op globaal monetair gebied.

Industriële kapitalisme verschoof naar financiële kapitalisme. De financiële sector is sindsdien buitengewoon hard gaan groeien zonder ophouden – sneller dan de groei van de reële economie. Veel landen stapten over van een vaste naar een fluctuerende (zwevende) wisselkoers, iets dat in de geschiedenis nooit eerder was voorgekomen.

[…]

Op korte termijn kan het monetair systeem zich gaan opmaken voor meer instabiliteit, wanorde en chaos, waarmee het in een staat van economische oorlogvoering terecht zal komen (Warring States Period). De status van de Chinese munt, de RMB zal gestaag aan belang blijven toenemen terwijl de dollar voorlopig nog wél de status van grootste reservemunt zal blijven dragen.

Het kapitalisme zal op globale schaal buitenproportioneel blijven uitdijen dat onherroepelijk gepaard zal gaan met nieuwe bubbels en crisissen en economische onbalans totdat de situatie zodanig is verslechterd dat een omslagpunt is bereikt. Op dat punt zullen economische, financiële en monetaire orde worden hersteld.

Dollar hegemonie

De Amerikanen beschikken over gratis olie, niet enkel omdat het ook in hun eigen bodem zit, maar vooral omdat zij de dollar drukken. De rest van de wereld zal eerst goederen en diensten moeten produceren om vervolgens dollars te kunnen kopen. Het zijn de spelregels die ‘grotendeels’ nog gespeeld worden.

Echter dit spel word door enkele machtige naties al niet meer gespeeld de laatste jaren. We nemen een fenomeen waar dat landen hun dollarreserves haastig verruilen voor grondstoffen. Dit brengt de dollar als wereldreservemunt in serieus gevaar. Dit is precies dat we al enkele jaren zien gebeuren in Rusland en China. De Russen hebben een groot deel van hun dollarreserve afgebouwd en zijn hun goudvoorraad blijvend aan het uitbouwen. De Chinezen zijn gestopt met het opkopen van Amerikaans staatspapier en investeren op zeer grote schaal over de hele wereld in het delven van grondstoffen en het aanleggen van een goudvoorraad.

Deze twee landen, die onderling zeer goeden relaties onderhouden, begrijpen het eindspel van de dollar en maken zich klaar voor een volgende fase van het globale monetaire systeem.

Eenvoudig en goedkoop fysiek goud kopen

Open kosteloos een account bij Doijer & Kalff en koop goud vanaf 100 gram, met terugkoop garantie en tegen de scherpste prijs. Opslag apart op naam en volledig verzekerd.

Check ook de GOUD SALE waarin geregeld goudbaren tegen spotprijs worden aangeboden!

 

Reacties