geld

Het groeiende verschil tussen arm en rijk lijkt een van de grootste problemen te zijn van de 21e eeuw. Over de hele geschiedenis gemeten was er altijd al grote verschillen tussen de rijken en de armen, maar die scheve verhouding lijkt alleen maar verder toe te nemen.

In Amerika is de kans groot dat de aanstaande president, Donald Trump, zal gaan zorgen voor een toename van het verschil tussen arm en rijk. Zijn verkiezingsplannen bestaan immers onder andere uit het verlagen van de vennootschapsbelasting. En uiteraard profiteren hier alleen de ondernemers van. Met als gevolg dat er meer nettowinst overblijft, met een groeiend vermogen tot gevolg.

Belastingdruk voor de hogere inkomens is gedaald

belastingdruk

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Wikimedia Commons, is te zien dat sinds het jaar 1950 in Amerika, met name het marginale belastingtarief voor de hoogste inkomens is verlaagd. De lagere inkomens hebben nog steeds te maken met een ongeveer dezelfde belastingdruk.

Het opvallende daarbij is dat in de ‘goudenjaren’ van de Amerikaanse economie, de belastingdruk enorm hoog was. Vandaag de dag moeten de overheden echter alle zeilen bijzetten om de economie te stimuleren door middel van onder andere fiscale constructies en overheidsinvesteringen. Trump wil aan beide elementen een extra dimensie gaan geven. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toename van de Amerikaanse staatsschuld.