IMF schulden

8 jaar na de financiële crisis zit de wereld nog steeds met een gigantische schuldenkater. Schulden exclusief de financiële sector verdubbelden sinds begin deze eeuw en bedragen nu al meer dan $150 biljoen (of $150.000 miljard). Het IMF maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze schuldenberg.

De globale schuldenberg van $152 biljoen groeit nog steeds en bestaat uit overheidsschulden, niet-financiële bedrijfsschulden en huishoudschulden. De totale schuldenberg bedraagt 225% van het globale bbp. 1/3 zijn overheidsschulden en stegen het afgelopen jaar het hardste, van minder dan 70% van het bbp vorig jaar tot 85% dit jaar.

Globale schuldenberg IMF

De tragere economische groei maakt het moeilijker om deze schulden af te betalen. Maar de overdaad aan schulden maakt het ook moeilijker om de economie sneller te laten groeien. Het is een vicieuze cirkel waar men nog moeilijk uit kan geraken.

De schuldenberg maakt het ook moeilijker om een positief beleid te voeren. Overheden moet fiscale maatregelen nemen om de groei te stimuleren maar hebben weinig financiële ruimte omdat de schulden al zo hoog zijn. En centrale banken zitten stilaan op het einde van hun mogelijkheden om via monetaire stimulus de economie terug aan de praat te krijgen.

Online beleggen in fysiek goud en zilver

Schulden zitten nu overal

De private schuldenberg dateert vooral van voor de financiële crisis. Sinds 2008 proberen huishoudens en bedrijven hun schulden af te betalen. Maar dat gebeurt niet overal, op sommige plaatsen blijven de schulden gewoon stijgen. Overheden hebben daarnaast veel slechte schulden op zich genomen om een ineenstorting van het systeem te vermijden.

De lage rentevoeten zorgde voor een explosie van schulden in de groeilanden waardoor het niveau van private schulden zowel in ontwikkelde als in groeilanden te hoog is.

Volgens het IMF kan men niet op voorhand zeggen wanneer een schuldenberg té groot is. Maar het verleden leert dat financiële crisissen altijd samenvallen met een overdaad aan schulden. Ook toont het onderzoek aan dat er een verband is tussen schulden en lage economische groei, zelfs zonder crisis.

Het IMF trekt vooral aan de alarmbel in Europa en China, daar moeten de schulden dringend omlaag.

Bron: Bloomberg