De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen weken eerdere toezeggingen met de Europese Unie aangevochten. Hierdoor is de kans toegenomen dat beide partijen er niet in zullen slagen om voor het einde van dit jaar een nieuwe handelsovereenkomst te sluiten. Volgens Goldman Sachs zou dit vooral op het Verenigd Koninkrijk een grote impact kunnen hebben.

De gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van het niet bereiken van een handelsakkoord met Europese Unie zouden volgens de investeringsbank veel groter zijn dan de impact die het Covid-19 virus heeft.

Goldman Sachs verklaarde dat de gevolgen van een no-deal Brexit waarschijnlijk twee tot drie keer groter zouden kunnen zijn dan deze van de Covid-19 pandemie.

Sommige analisten hebben gesuggereerd dat de kosten van een no-deal zich zouden vermengen met deze van de Covid-19 pandemie. Hierdoor zou het moeilijk zijn om te bepalen wat de echte bron is van de mogelijke economische malaise in de komende jaren.

Grote schade voor UK

Goldman Sachs is het echter niet eens met het argument dat de enorme omvang van de economische gevolgen van de Covid-19 het economische effect van een no-deal Brexit zouden verdoezelen.

De investeringsbank stelt dat de sectoren die het hardst getroffen worden door het Covid-19 virus – zoals recreatie en horeca – verschillen van de sectoren die worden gestraft bij een no-deal Brexit waaronder de chemische en de textielindustrie.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk hard is getroffen door het Covid-19 virus, denkt Goldman Sachs dat de gevolgen op lange termijn van een no-deal Brexit twee tot drie maal groter kunnen zijn.

Op basis van redelijke veronderstellingen verwachten we dat de conjuncturele schade van een no-deal Brexit 2 tot 3 maal groter kan zijn dan deze van de Covid-19 pandemie.

Bron: CNBC

Foto: iStock

Reacties