Toch geen Brexit

Vooralsnog heeft de overwinning van het Brexit-kamp nog geen directe gevolgen gehad op de Britse economie. De macrocijfers maken immers duidelijk dat de Britse economie nog steeds aan een mooi tempo weet te groeien en ook de arbeidsmarkt is sterk verbeterd. Daarnaast draait de Britse productiesector op dit moment op volle toeren als gevolg van de waardedaling van het pond.

finanacielemarkt-britse

Ondanks al dit optimisme, denken de institutionele beleggers daar heel anders over. De bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van The Office for National Statistics, laat zien dat de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen het afgelopen kwartaal afstand hebben genomen van de Britse markt.

Waarschuwen de institutionele beleggers ons?

Volgens de cijfers hebben de grootste kapitaalonttrekkingen plaatsgevonden bij de Britse aandelenmarkten. Dit is met name gebeurd tijdens de eerste weken na de Brexit. De economen van The Office for National Statistics laten weten dat deze kapitaalonttrekking historisch te noemen is. Sinds het jaar 1987 zijn er slechts 5 kwartaalonttrekkingen geweest binnen de Britse financiële markten.

De Britse macrocijfers laten dus een heel ander plaatje zien dan de kapitaalonttrekkingen. Het is duidelijk dat de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen voorzichtig zijn over de gevolgen die de Brexit kan gaan hebben op de Britse economie. En aangezien het feit dat de institutionele beleggers een groot deel van de markt innemen, mogen we deze waarschuwing serieus nemen.